hero image

Vi finns i hela Sverige

Bygdegårdarna samlar Sverige! Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Läs mer om oss

Sälj lotter

Sälj landsbygdslotter i föreningen. Allt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund och våra medlemmar för att främja landsbygdsutveckling.

Läs mer

Distrikten

Här har vi samlat information som är viktig för bygdegårdsdistriktens arbete. Om du är förtroendevald i ett distrikt - börja här.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom oss? Vi erbjuder en sida i wordpress som är anpassad för bygdegårdsverksamhet.

Läs mer

Årsrapportering 2023

Årsrapportera senast den 15 mars.

Läs mer om hur du årsrapporterar

Fler än någonsin

Bygdegårdsrörelsen växer och nu är fler bygdegårdar än någonsin anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund – 1456 bygdegårdsföreningar med över 240000 enskilda medlemmar i hela landet.

Läs mer

Sök checkar

Medlemmar kan nu söka ungdomscheckar och stora utvecklingscheckar från Landsbygdslottens överskott. Sista dag för ansökan är 28 februari.

Läs mer och ansök

Årets bygdegårdsförening

Vilken bygdegård har gjort det där lilla extra det gångna året och är ett gott exempel på vad en bygdegårdsförening kan vara? Nominera din egen eller någon annan förening senast den 28 februari.

Läs mer och nominera

Sveriges största kulturbygdsturné

Kulturbygdsturnén smygstartade under hösten 2022, men merparten av alla framträdanden kommer att göras från nu och fram till sommaren 2023. Totalt blir det över 500 arrangemang.

Läs mer och se de individuella turnéplanerna

Elpriserna 2022/2023

De höga elkostnaderna oroar många bygdegårdsföreningar, vi ger råd och bedriver påverkansarbete i frågan.

Läs mer om ni kan hantera elkostnaderna

ÅterstartBygdegård 2022

Här hittar du formuläret för att redovisa ett arrangemang inom ramen för ÅterstartBygdegård 2022.

Redovisa ÅterstartBygdegård 2022 här

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarna på 40 sekunder

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 456

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar