Hyr lokal

För event, föreningsmöten, konferens, bröllop eller annat.

Hitta bygdegård

Bli medlem!

Medlemsnytta och hur du går tillväga för att bli medlem.

Läs om medlemskap

Ta reda på mer

Om bygdegårdsrörelsen och riksförbundet.

Om oss

Årets miljöstipendiat

Nogersunds hembygdsförening tilldelas årets miljöstipendium för sitt engagemang för närsamhället och insats efter stormen Babet då de rensade skräp längs kusten och har samlat ihop pengar till en ny brygga.

Läs mer

Årets bygdegårdsförening

Prästholms byahusförening i Luleå kommun är årets bygdegårdsförening 2024. För drygt ett år sedan var det nära att föreningen lades ner, men med nya tag lyckades föreningen vända trenden och nu blomstrar verksamheten.

Läs mer

Förbundsstämma 2024

Bygdegårdarnas Riksförbund och Dalarnas bygdegårdsdistrikt hälsar välkomna till förbundsstämma i Mora 1-2 juni. Fredag 31 maj arrangeras en seminarieresa med besök på bygdegårdar.

Läs mer

Ny förbundsordförande föreslagen

Valberedningen föreslår Mikael Larsson som ny förbundsordförande när Per Lodenius väljer att tacka för sig. Valet sker på förbundsstämman 1-2 juni i Mora.

Läs mer

Beredda tillsammans

Beredda tillsammans är 15 fysiska heldagsutbildningar under 2024 på olika bygdegårdar runt om i landet. Utbildningarna finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer

Laddstolpar

Nya lagkrav på laddpunkter ställer till det för bygdegårdar och andra ideella fastighetsägare. Vi uppmanar våra medlemmar att tillsvidare avvakta och meddela förbundskansliet om kommunen ställer krav på laddpunkt.

Läs mer

Studiecirkel om beredskap

När en kris uppstår är lokalsamhället först att hantera den innan samhället tar vid. Gör vår studiecirkel för att förbereda er för hur bygdegården kan vara en del av beredskapen i lokalsamhället.

Läs mer om studiecirkeln

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser med mera vi erbjuder.

Se hela kalendariet

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

Intro image

Hållbarhet

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete gällande Agenda 2030 och globala målen.

Läs mer

24

Bygdegårdsdistrikt

1 469

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar