hero image

Vi finns i hela Sverige

Bygdegårdarna samlar Sverige! Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Läs mer om oss

Sälj lotter

Sälj landsbygdslotter i föreningen. Allt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund och våra medlemmar för att främja landsbygdsutveckling.

Läs mer

Distrikten

Här har vi samlat information som är viktig för bygdegårdsdistriktens arbete. Om du är förtroendevald i ett distrikt - börja här.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom oss? Vi erbjuder en sida i wordpress som är anpassad för bygdegårdsverksamhet.

Läs mer

Nytt nummer ute nu!

I nummer 3 av Bygdegården möter du Py Bäckman en av våra mest flitiga låtskrivare med flera mycket kända låtar på sin lista. Läs även om Årets bygdegårdsförening och bygdegården som byggdes upp efter en totalbrand samt mycket mer.

Läs tidningen

Sveriges största Kulturbygdsturné

Läs om Kulturbygdsturnén i slutskriften där du får berättelsen om hela projektet, möter alla kulturutövarna i varsin personlig text samt kan läsa om hur turnén bidrog till de nationella kulturpolitiska målen.

Läs mer

Sök aktivitetscheck

Under en vecka i månadsskiftet oktober/november fylls bygdegårdarna av spökliga aktiviteter under parollen Vi skrämmer Sverige. 100 föreningar har chans att få 2500 i bidrag till spökdisko, pumpapyssel, filmvisning, spökvandring eller någon annan rolig och läskig Halloween-aktivitet.

Läs mer och sök aktivitetscheck

Ung, stolt och kompetent!

Vi bjuder in till en processhelg för unga 27-29 oktober i Stockholm. En helg där deltagarna får vara med och ge sin syn på vår organisation. För att ansöka om att delta ska du vara mellan 18–26 år, ha förståelse för föreningsarbete och vara engagerad i bygdegårdsrörelsen.

Läs mer och ansök om att delta

Temadag civilsamhället och totalförsvaret

En heldag med medverkande från bland annat Försvarsmakten, MSB, Krigsvetenskapsakademien, frivilliga försvarsorganisationer, länsstyrelser.

Läs mer och anmäl dig

Studiecirkel om beredskap

När en kris uppstår är lokalsamhället först att hantera den innan samhället tar vid. Gör vår studiecirkel för att förbereda er för hur bygdegården kan vara en del av beredskapen i lokalsamhället.

Läs mer om studiecirkeln

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser med mera vi erbjuder.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarna på 40 sekunder

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 456

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar