hero image

Vi finns i hela Sverige

Bygdegårdarna samlar Sverige! Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Läs mer om oss

Sälj lotter

Sälj landsbygdslotter i föreningen. Allt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund och våra medlemmar för att främja landsbygdsutveckling.

Läs mer

Distrikten

Här har vi samlat information som är viktig för bygdegårdsdistriktens arbete. Om du är förtroendevald i ett distrikt - börja här.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom oss? Vi erbjuder en sida i wordpress som är anpassad för bygdegårdsverksamhet.

Läs mer

2,5 miljoner kronor i överskott

Landsbygdslotten har gett ett överskott på 2 556 731 kronor som kommer att gå till bygdegårdarnas verksamhet på olika sätt.

Läs mer

Unik kultursatning

Ett tjugotal kulturutövare kommer att göra framträdanden på bygdegårdar runt om i hela landet med finansiering från riksförbundet. Det blir en Kulturbygdsturné med totalt runt 500 kulturupplevelser.

Läs mer

Riktat krisstöd

Det riktade krisstödet är nu beslutat och alla som har ansökt har fått besked om tilldelade medel via e-post.

Läs mer

Sök stöd till kultur

Nu är ansökan till ÅterstartBygdegård 2022 öppen. Sök stöd till ett kulturarrangemang som engagerar en eller flera yrkesverksamma kulturutövare. Varje föreningen kan ansöka om max 15 000 kronor vid två tillfällen. Ansökningarna görs löpande och besked ges inom två veckor.

Läs mer om kulturstödet

Webbshop

Vi erbjuder ett antal olika profilprodukter till försäljning.

Se produkterna och beställ här

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 452

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar