hero image

Vi finns i hela Sverige

Bygdegårdarna samlar Sverige! Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Läs mer om oss

Sälj lotter

Sälj landsbygdslotter i föreningen. Allt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund och våra medlemmar för att främja landsbygdsutveckling.

Läs mer

Distrikten

Här har vi samlat information som är viktig för bygdegårdsdistriktens arbete. Om du är förtroendevald i ett distrikt - börja här.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom oss? Vi erbjuder en sida i wordpress som är anpassad för bygdegårdsverksamhet.

Läs mer

Riktat krisstöd

Det riktade krisstödet är nu beslutat och alla som har ansökt har fått besked om tilldelade medel via e-post.

Läs mer

En del av Sveriges beredskap

Vi inom bygdegårdsrörelsen är beredda att utöka vårt ansvar i svensk beredskap. Civilsamhällets betydelse vid kriser visar sig ofta ovärderligt och med våra människor och lokaler i samarbete med andra lokala aktörer kan vi göra en insats.

Läs mer

11 miljoner kronor från Boverket

24 av våra medlemmar får sammantaget 11 110 672 kronor i investeringsbidrag från Boverket. En rejäl höjning av beviljade bidrag till bygdegårdsföreningar jämfört med 2021.

Läs mer

Sök stöd till kultur

Nu är ansökan till ÅterstartBygdegård 2022 öppen. Sök stöd till ett kulturarrangemang som engagerar en eller flera yrkesverksamma kulturutövare. Varje föreningen kan ansöka om max 15 000 kronor vid två tillfällen. Ansökningarna görs löpande och besked ges inom två veckor.

Läs mer om kulturstödet

Webbshop

Vi erbjuder ett antal olika profilprodukter till försäljning.

Se produkterna och beställ här

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 452

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar