hero image

Bygdegårdarna samlar Sverige

"Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden." Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019–2020 var 1 447 bygdegårdar, bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet.

Läs mer om oss och vår vision

Coronapandemin

Bygdegårdarnas Riksförbund ger här information om hur vi arbetar utifrån information kopplat till covid-19.

Information och åtgärder angående covid-19

Sök krisstöd

Det riktade krisstödet stödet ges till bygdegårdsföreningar baserat på att de tillhandahåller samlingslokaler, inga andra krav på viss typ av verksamhet föreligger. Alla som är medlemmar i BR söker via vårt ansökningsformulär. Sök senast 15 november.

Läs mer om det riktade krisstödet

Nytt nummer!

Läs om Jan Schermans, känd journalist och debattör, nya bok Korvresan om eldsjälar runt om i Sverige, Hantverkshuset i Arkersund som räddades från rivning, Mikrofonden som stöttar civilsamhället med mikrokrediter och inte minst om bingo!

Läs hela tidningen

Många bäckar små

Gå kostnadsfri webbkurs och bli experter på att förebygga skada. Få tillbaka 20 % av er inbetalda försäkringspremie samt självriskcheck värde 9400 kronor.

Läs mer om hur ni kan påverka er premie och självrisk

Aktiviteter i corona-tider

Här hittar du förslag på i-dessa-tider-aktiviteter! För även om det inte går att träffas fysiskt så går det ju att göra saker tillsammans och i samarbete med varandra.

Aktiviteter med fysiskt avstånd

Vårt lotteri

Landsbygdslotten är en lott för landsbygden, allt ekonomiskt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom förbundet?

Läs mer

Distrikt

Här har vi samlat lämpligt innehåll för dig som aktiv i en distriktsstyrelse.

Läs mer

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 447

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar