hero image

Vi finns i hela Sverige

Bygdegårdarna samlar Sverige! Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Läs mer om oss

Sälj lotter

Sälj landsbygdslotter i föreningen. Allt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund och våra medlemmar för att främja landsbygdsutveckling.

Läs mer

Distrikten

Här har vi samlat information som är viktig för bygdegårdsdistriktens arbete. Om du är förtroendevald i ett distrikt - börja här.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom oss? Vi erbjuder en sida i wordpress som är anpassad för bygdegårdsverksamhet.

Läs mer

24 kulturutövare redo

Av 700 sökande musiker, skådespelare, nycirkusartister, författare och dansare har 24 kulturutövare valts ut för att delta i vår Kulturbygdsturné.

Läs mer

Hållbarhetsdiplom

Nu lanserar vi vårt Hållbarhetsdiplom! Vi synliggör, stärker och utvecklar bygdegårdsrörelsens hållbarhetsarbete med en diplomering som bygger på bygdegårdarnas styrkor inom Globala målen och Agenda 2030.

Läs mer

Elpriserna 2022/2023

De höga elkostnaderna oroar många bygdegårdsföreningar, vi ger råd och bedriver påverkansarbete i frågan.

Läs mer om ni kan hantera elkostnaderna

ÅterstartBygdegård 2022

Här hittar du formuläret för att redovisa ett arrangemang inom ramen för ÅterstartBygdegård 2022.

Redovisa ÅterstartBygdegård 2022 här

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarna på 40 sekunder

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 452

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar