hero image

Bygdegårdarna samlar Sverige

"Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden." Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019–2020 var 1 447 bygdegårdar, bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet.

Läs mer om oss och vår vision

Digital förbundsstämma

Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstämma kommer att genomföras digitalt den 31 maj 2020 med anledning av den rådande coronasituationen. Bygdegårdarna samlar Sverige - även på distans!

Läs mer om förbundsstämman

Information angående covid-19

Bygdegårdarnas Riksförbund ger här information om hur vi arbetar utifrån information kopplat till covid-19.

Läs mer här

Årets bygdegård

Enångers bygdegårdsförening får utmärkelsen Årets bygdegårdsförening 2020. Föreningen är navet i bygden med runt 9000 besökare per år och engagerar många barn och unga. Föreningen blev även årets bygdegård i Gävleborgs bygdegårdsdistrikt.

Läs pressmeddelandet

Aktiviteter i corona-tider

Här hittar du förslag på i-dessa-tider-aktiviteter! För även om det inte går att träffas fysiskt så går det ju att göra saker tillsammans och i samarbete med varandra.

Aktiviteter med fysiskt avstånd

Coronakrisen drabbar

Bygdegårdarna har svåra tider nu när det är viktigt att vi håller fysiskt avstånd från varandra för att minska smittspridningen. Tomma lokaler leder till inkomstbortfall och oro inför framtiden.

Läs pressmeddelandet

Landlotten

Landlotten är en lott för landsbygden, allt ekonomiskt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom förbundet?

Läs mer

Distrikt

Här har vi samlat lämpligt innehåll för dig som aktiv i en distriktsstyrelse.

Läs mer

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 447

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar