hero image

Bygdegårdarna samlar Sverige

Vår vision: "Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden." Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2018 var 1427 bygdegårdar, bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet.

Läs mer om oss och vår vision

Kalvsvik får hederspris

Kalvsviks bygdegård har fått 250 möjligheters hederspris för sitt engagemang, kreativa arbete och sina planer för utveckling. Vi säger stort grattis till Kalvsiks bygdegårdsförening!

Läs mer om hederspriset

Landlotten

Landlotten är en lott för landsbygden, allt ekonomiskt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom förbundet?

Läs mer

Distrikt

Här har vi samlat lämpligt innehåll för dig som aktiv i en distriktsstyrelse.

Läs mer

Försäkringsrabatt

Förebygg skador och få rabatt. Om ni exempelvis har installerat seriekopplade brandvarnare, inbrottslarm eller jordfelsbrytare i bygdegården kan ni få upp till 30 procent rabatt på försäkringen på er bygdegård. Anmäl säkerhetsrabatt senast 31 oktober.

Läs mer

Tidskriften Bygdegården

I nummer 3 2018 får vi följa med när Antikrundan spelas in i Värnamo, lära oss mer om teknik och tillgänglighet i bygdegården, läsa om satirtecknaren EWK med mera.

Prenumerera

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

Vad händer i bygdegårdarna?

24

Bygdegårdsdistrikt

1427

Anslutna
bygdegårdar

200 000

Enskilda
medlemmar