Coronapandemin

Bygdegårdarnas Riksförbund ger här information om hur vi arbetar utifrån information kopplat till covid-19.

Information och åtgärder angående covid-19
hero image

Vi finns i hela Sverige

Bygdegårdarna samlar Sverige! Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Läs mer om oss

Sälj lotter

Sälj landsbygdslotter i föreningen. Allt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund och våra medlemmar för att främja landsbygdsutveckling.

Läs mer

Distrikten

Här har vi samlat information som är viktig för bygdegårdsdistriktens arbete. Om du är förtroendevald i ett distrikt - börja här.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom oss? Vi erbjuder en sida i wordpress som är anpassad för bygdegårdsverksamhet.

Läs mer

Vi är fler än någonsin!

Bygdegårdsrörelsen växer och nu är fler bygdegårdar än någonsin anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund – 1 452 bygdegårdsföreningar med över 240 000 medlemmar. 2021 ser vi en nettoökning med åtta föreningar.

Läs mer om medlemsökningen

Sök stöd till kultur

Nu är ansökan till ÅterstartBygdegård 2022 öppen. Sök stöd till ett kulturarrangemang som engagerar en eller flera yrkesverksamma kulturutövare. Varje föreningen kan ansöka om max 15 000 kronor vid två tillfällen. Ansökningarna görs löpande och besked ges inom två veckor.

Läs mer om kulturstödet

Årsmöte 2022

Nu är det nytt år och dags för årsmöte. Vi har samlat viktigt material inför årsmötet på en sida. Där hittar du bland annat förslag på föredragningslista, tips för ett bra årsmöte och mycket annat.

Se allt material om årsmöten

Nya restriktioner 19 januari

Från och med idag, 19 januari, gäller max 20 personer för privata sammankomster i hyrda lokaler.

Läs mer om restriktionerna

Webbshop

Vi erbjuder ett antal olika profilprodukter till försäljning.

Se produkterna och beställ här

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 452

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar