hero image

Bygdegårdarna samlar Sverige

Vår vision: "Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden." Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019 var 1433 bygdegårdar, bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet.

Läs mer om oss och vår vision

Årets förbundsstämma

Helgen 1-2 juni 2019 arrangeras årets förbundsstämma i Värnamo (Jönköpings bygdegårdsdistrikt). Dagen innan, fredagen den 31 maj, blir det en seminarieresa till fyra platser.

Läs mer om förbundsstämman 2019

BR 75 år 2019

Under 2019 firar Bygdegårdarnas Riksförbund 75 år. Detta kommer att uppmärksammas på hemsidan, sociala medier, med en jubileumsbok samt på årets förbundsstämma i Värnamo.

Läs mer om 75-årsfirandet

Årets bygdegård 2019

Bygdegårdarnas Riksförbund har utsett Nogersunds Hembygdsförening i Sölvesborgs kommun till årets bygdegårdsförening i Sverige.

Läs mer om Nogersunds Hembygdsförening

1,2 miljoner till BR

Idag 10 april delades överskottet från Landlotten, där Bygdegårdarnas Riksförbund är förmånstagare, ut. "Pengar som går direkt ut i verksamhet" säger Per Lodenius, förbundsordförande i BR. "Det här är landsbygdsutveckling i dess absolut bästa form!"

Läs mer om Landlottens överskott

Nya mallar för hyresavtal

Med koll på läget och rätt förberedelser skapar uthyrningstillfällen värde för både föreningen och bygden.

Läs mer och ladda ner de nya hyresavtalen

Vässa pennan

Vässa pennan – en konstutställning med illustrationer av EWK och samtida satirtecknare för demokrati och yttrandefrihet är nu ute på turné i landet.

Läs mer om utställningen och turnéplanen

Landlotten

Landlotten är en lott för landsbygden, allt ekonomiskt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom förbundet?

Läs mer

Distrikt

Här har vi samlat lämpligt innehåll för dig som aktiv i en distriktsstyrelse.

Läs mer

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

Vad händer i bygdegårdarna?

24

Bygdegårdsdistrikt

1433

Anslutna
bygdegårdar

200 000

Enskilda
medlemmar