hero image

Bygdegårdarna samlar Sverige

"Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden." Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019–2020 var 1 447 bygdegårdar, bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet.

Läs mer om oss och vår vision

Information angående covid-19

Bygdegårdarnas Riksförbund ger här information om hur vi arbetar utifrån information kopplat till covid-19.

Läs mer här

Aktiviteter i corona-tider

Här hittar du förslag på i-dessa-tider-aktiviteter! För även om det inte går att träffas fysiskt så går det ju att göra saker tillsammans och i samarbete med varandra.

Aktiviteter med fysiskt avstånd

Kraft för kultur och utveckling

"Tillsammans utgör vi ett nätverk av allmänna samlingslokaler som ger sammanhållning, livskraft och framtidstro". Coronapandemin hotar detta positiva nätverk och bygdegårdsföreningarna behöver stöd.

Läs hela stämmouttalandet

Sommarläsning!

Nu finns senaste numret av Bygdegården ute! Viveca Lärn berättar om Saltön, årets bygdegårdsförening presenteras och reportage om tunnbrödsbakning i Långhed.

Läs tidningen här

Coronakrisen drabbar

Bygdegårdarna har svåra tider nu när det är viktigt att vi håller fysiskt avstånd från varandra för att minska smittspridningen. Tomma lokaler leder till inkomstbortfall och oro inför framtiden.

Läs pressmeddelandet

Vårt lotteri

Landsbygdslotten är en lott för landsbygden, allt ekonomiskt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom förbundet?

Läs mer

Distrikt

Här har vi samlat lämpligt innehåll för dig som aktiv i en distriktsstyrelse.

Läs mer

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 447

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar