hero image

Bygdegårdarna samlar Sverige

Vår vision: "Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden." Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019 var 1433 bygdegårdar, bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet.

Läs mer om oss och vår vision

BR 75 år 2019

Under 2019 firar Bygdegårdarnas Riksförbund 75 år. Detta kommer att uppmärksammas på hemsidan, sociala medier, med en jubileumsbok samt på årets förbundsstämma i Värnamo.

Läs mer om 75-årsfirandet

Ny idégrund

Bygdegårdarnas Riksförbunds idégrund som antogs på förbundsstämman 2019 finns nu att ladda ner både formgiven och med endast text. Läs om den ideologiska kompass som genomsyrar vårt arbete i bygdegårdsrörelsen.

Ladda ner idégrunden

Controller och ekonomiansvarig

Vill du ha en bred och varierande ekonomitjänst inom den ideella sektorn? Vi söker dig som vill jobba med riksförbundets strategiska ekonomistyrning och löpande ekonomiska administration.

Läs mer

Bygdegårdar och krisberedskap

Bygdegårdarnas Riksförbund beslutade på förbundsstämman att kontakta samtliga kommuner och berätta om hur bygdegårdar kan bidra på olika sätt vid samhälleliga kriser.

Läs mer i pressmeddelandet

Köp jubileumsboken

Den 1 juni lanserades 75-årsjubileumsboken - "Bygdegårdarna samlar Sverige - En 75-årig folkrörelse med framtidstro" - på förbundsstämman. Nu finns boken till försäljning.

Läs mer om boken och hur du kan köpa den

Nya mallar för hyresavtal

Med koll på läget och rätt förberedelser skapar uthyrningstillfällen värde för både föreningen och bygden.

Läs mer och ladda ner de nya hyresavtalen

Landlotten

Landlotten är en lott för landsbygden, allt ekonomiskt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom förbundet?

Läs mer

Distrikt

Här har vi samlat lämpligt innehåll för dig som aktiv i en distriktsstyrelse.

Läs mer

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

Vad händer i bygdegårdarna?

24

Bygdegårdsdistrikt

1433

Anslutna
bygdegårdar

200 000

Enskilda
medlemmar