hero image

Vi finns i hela Sverige

Bygdegårdarna samlar Sverige! Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Läs mer om oss

Sälj lotter

Sälj landsbygdslotter i föreningen. Allt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund och våra medlemmar för att främja landsbygdsutveckling.

Läs mer

Distrikten

Här har vi samlat information som är viktig för bygdegårdsdistriktens arbete. Om du är förtroendevald i ett distrikt - börja här.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom oss? Vi erbjuder en sida i wordpress som är anpassad för bygdegårdsverksamhet.

Läs mer
Intro image

Välkomna på förbundsstämma i Älmhult!

Den 4-5 juni hålls förbundsstämma i Älmhult med stämmoförhandlingar, utdelning av utmärkelser och stämmofest. På fredag 3 juni arrangeras en seminarieresa med besök på Mötesplats Häradsbäck och Kalvsviks bygdegård.

Läs mer om stämman och programmet

Årets bygdegårdsförening

Frödinge bygdegårdsförening är Årets bygdegårdsförening 2022. "Frödinge är verkligen en fantastisk förening som sjuder av liv, aktivitet och framtidstro" säger juryns ordförande Anders Karlsson.

Läs mer

Riktat krisstöd

Nu är ansökan för riktat krisstöd 2022 öppen. Ansökan kan skickas in till och med den 22 maj. Stödet baseras på löpande kostnader under 2021. Alla föreningar som ansöker och anger att de behöver stöd kommer att få det.

Läs mer

Vad hände 2021?

Vi har samlat allt i vår verksamhetsberättelse med årsbokslut under bland annat rubrikerna En del av den demokratiska infrastrukturen, En hörnsten i svenskt kulturliv och Vi utvecklar bygdegårdsrörelsen.

Ladda ner verksamhetsberättelsen och årsbokslutet

Flyktingmottagande

Bygdegårdarna kan vara med och skapa trygghet och en fungerande vardag vid mottagandet av flyktingar. Både genom sociala insatser, samarbete med andra organisationer, insamling av pengar och boende om möjligt.

Läs mer

Sök stöd till kultur

Nu är ansökan till ÅterstartBygdegård 2022 öppen. Sök stöd till ett kulturarrangemang som engagerar en eller flera yrkesverksamma kulturutövare. Varje föreningen kan ansöka om max 15 000 kronor vid två tillfällen. Ansökningarna görs löpande och besked ges inom två veckor.

Läs mer om kulturstödet

Webbshop

Vi erbjuder ett antal olika profilprodukter till försäljning.

Se produkterna och beställ här

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 452

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar