hero image

Vi finns i hela Sverige

Bygdegårdarna samlar Sverige! Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Läs mer om oss

Sälj lotter

Sälj landsbygdslotter i föreningen. Allt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund och våra medlemmar för att främja landsbygdsutveckling.

Läs mer

Distrikten

Här har vi samlat information som är viktig för bygdegårdsdistriktens arbete. Om du är förtroendevald i ett distrikt - börja här.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom oss? Vi erbjuder en sida i wordpress som är anpassad för bygdegårdsverksamhet.

Läs mer

Nationell träff

Den 12-14 november möts engagerade inom bygdegårdsrörelsen för första gången för en Nationell träff på Sånga-Säby, Stockholm. Helgen bjuder på inspiration från välkända talare och bygdegårdsföreningar i hela landet.

Läs mer om programmet

Sök stöd till kultur!

Bygdegårdarnas Riksförbund har beviljats två miljoner kronor från Statens kulturråd. Alla medlemmar kan söka stöd för att arrangera kulturevenemang med yrkesverksamma kulturutövare. Vi kallar det ÅterstartBygdegård - kultur till hela landet!

Läs mer om hur du ansöker om stöd

Kultur- och demokrativeckan

Planera aktiviteter och engagemang under Bygdegårdarnas kultur- och demokrativecka vecka 43. Om vi är många som arrangerar kan vi visa att bygdegårdarna är en engagerad och viktig aktör i både kultur och demokratifrågor.

Läs mer

Coronapandemin

Bygdegårdarnas Riksförbund ger här information om hur vi arbetar utifrån information kopplat till covid-19.

Information och åtgärder angående covid-19

Webbshop

Vi erbjuder ett antal olika profilprodukter till försäljning.

Se produkterna och beställ här

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 444

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar