Hyr lokal

För event, föreningsmöten, konferens, bröllop eller annat.

Hitta bygdegård

Bli medlem!

Medlemsnytta och hur du går tillväga för att bli medlem.

Läs om medlemskap

Ta reda på mer

Om bygdegårdsrörelsen och riksförbundet.

Om oss

Livesänt samtal med nya förbundsordföranden

Idag 17 juni kl. 12.00-12.30 hade vi ett livesänt samtal med vår nya förbundsordförande Mikael Larsson, se samtalet inspelat på vår Youtube-kanal.

Se inspelningen via Youtube

Stämmouttalande

Bygdegårdsrörelsen är lokaler, mark, människor som sträcker sig från norr till söder, tillgängliga dygnet runt året runt. Vi bygger gemenskap, beredskap och utveckling. Vi tar ansvar, vi skapar förändring – nu och i framtiden.

Läs mer

Högsta utmärkelsen

Förbundets högsta utmärkelse tilldelas i år Kenneth Nilshem, Karin Fälldin och Lars Nilsson för stort engagemang i bygdegårdsrörelsen.

Läs hela tidningen

Nytt nummer

I det nya numret av Bygdegården kan du läsa om Tiktokstjärnan Lia Larsson, årets bygdegårdsförening som för bara drygt ett år sedan var nedläggningshotad och en intervju med den avgående förbundsordföranden Per Lodenius.

Läs hela tidningen

Årets folkbildningspris

Björn Körlof tilldelas årets folkbildningspris från Studieförbundet Vuxenskolan för sitt arbete med beredskap inom Bygdegårdarnas Riksförbund.

Läs mer

Årets miljöstipendiat

Nogersunds hembygdsförening tilldelas årets miljöstipendium för sitt engagemang för närsamhället och insats efter stormen Babet då de rensade skräp längs kusten och har samlat ihop pengar till en ny brygga.

Läs mer

Beredda tillsammans

Beredda tillsammans är 15 fysiska heldagsutbildningar under 2024 på olika bygdegårdar runt om i landet. Utbildningarna finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer

Laddstolpar

Nya lagkrav på laddpunkter ställer till det för bygdegårdar och andra ideella fastighetsägare. Vi uppmanar våra medlemmar att tillsvidare avvakta och meddela förbundskansliet om kommunen ställer krav på laddpunkt.

Läs mer

Studiecirkel om beredskap

När en kris uppstår är lokalsamhället först att hantera den innan samhället tar vid. Gör vår studiecirkel för att förbereda er för hur bygdegården kan vara en del av beredskapen i lokalsamhället.

Läs mer om studiecirkeln

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser med mera vi erbjuder.

Se hela kalendariet

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

Intro image

Hållbarhet

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete gällande Agenda 2030 och globala målen.

Läs mer

24

Bygdegårdsdistrikt

1 469

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar