hero image

Vi finns i hela Sverige

Bygdegårdarna samlar Sverige! Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Läs mer om oss

Sälj lotter

Sälj landsbygdslotter i föreningen. Allt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund och våra medlemmar för att främja landsbygdsutveckling.

Läs mer

Distrikten

Här har vi samlat information som är viktig för bygdegårdsdistriktens arbete. Om du är förtroendevald i ett distrikt - börja här.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom oss? Vi erbjuder en sida i wordpress som är anpassad för bygdegårdsverksamhet.

Läs mer

Årsrapportering 2023

Årsrapportera senast den 15 mars.

Läs mer om hur du årsrapporterar

Beviljade medel från lotteriöverskottet

Fem stora utvecklingscheckar och tjugo ungdomscheckar beviljade från Landsbygdslottens överskott 2022. Det blir byggande av utomhusscener och en bred palett av barn- och ungdomsverksamhet.

Läs mer

Nytt nummer

Läs om Alfred Svensson från "Leif och Billy", Kulturbygdsturnéns premiär i Stockholms län, bröllopsuthyrningar och mycket mer.

Läs mer

Fler än någonsin

Bygdegårdsrörelsen växer och nu är fler bygdegårdar än någonsin anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund – 1456 bygdegårdsföreningar med över 240000 enskilda medlemmar i hela landet.

Läs mer

Sveriges största kulturbygdsturné

Kulturbygdsturnén smygstartade under hösten 2022, men merparten av alla framträdanden kommer att göras från nu och fram till sommaren 2023. Totalt blir det över 500 arrangemang.

Läs mer och se de individuella turnéplanerna

Elpriserna 2022/2023

De höga elkostnaderna oroar många bygdegårdsföreningar, vi ger råd och bedriver påverkansarbete i frågan.

Läs mer om ni kan hantera elkostnaderna

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarna på 40 sekunder

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 456

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar