Coronapandemin

Bygdegårdarnas Riksförbund ger här information om hur vi arbetar utifrån information kopplat till covid-19.

Information och åtgärder angående covid-19
hero image

Bygdegårdarna samlar Sverige

"Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden." Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2020–2021 var 1 444 bygdegårdar, bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet.

Läs mer om oss och vår vision

Sälj lotter

Sälj landsbygdslotter i föreningen. Allt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund och våra medlemmar för att främja landsbygdsutveckling.

Läs mer

Distrikten

Här har vi samlat information som är viktig för bygdegårdsdistriktens arbete. Om du är förtroendevald i ett distrikt - börja här.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom oss? Vi erbjuder en sida i wordpress som är anpassad för bygdegårdsverksamhet.

Läs mer

Sök riktat krisstöd

Nu har ansökningen om riktat krisstöd till bygdegårdsföreningar öppnat. Stödet baseras på föreningens fasta kostnader. Föreningen måste ha årsrapporterat för att kunna ansöka om stödet. Sista ansökningsdag är den 11 juni.

Läs mer

Stärk engagemanget

Den 20 maj bjuder vi in till webbinarium om hur man motiverar ideella till att engagera sig i föreningslivet. Aron Shoug, författare till boken Motivera ideella, håller en inspirationsföreläsning samt att vi introducerar studiecirkeln som bygger på hans bok.

Läs mer och anmäl dig här

Utbildningssatsning

Vill du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i att utbilda och inspirera föreningsaktiva till att skapa inkluderande och levande föreningar? Gå vår utbildning för utbildare i september. Ansök om att vara med senast 16 maj.

Läs mer och ansök här

Demokratiåret 2021

2021 är ett demokratiår då det var 100 år sedan lika rösträtt för kvinnor och män infördes - det kommer vi att uppmärksamma under hela året. Bygdegårdar spelar en viktig roll i att stärka och levandegöra demokratin. Vi uppmanar alla föreningar att ta del i uppmärksammandet!

Läs mer om demokratiåret

Digitalisering och utomhusaktiviteter

Landets bygdegårdsföreningar har tagit ett jättesprång när det gäller digitalisering under coronapandemin. Innan pandemin hade 4 procent använt sig av digitala mötesformer i föreningens verksamhet. Så här drygt ett år senare har 51 procent gjort det.

Läs hela pressmeddelandet

Medel att söka

Mer stöd till upprustning av samlingslokaler och lokal utveckling på landsbygden. finns nu att söka. Under 2021-2022 kommer det ske en förlängningsperiod av landsbygdsprogrammet. Under våren 2021 tillförs medel som kan sökas genom Leader och Länsstyrelserna.

Läs mer om att söka medel

Årsrapporteringen är öppen

Nu kan alla medlemsföreningar årsrapportera till Bygdegårdarnas Riksförbund. Årsrapporteringen är extra viktig i år eftersom den är obligatorisk för att kunna söka det riktade krisstödet som kommer att utlysas under 2021. Deadline för årsrapporteringen är 15 april.

Läs mer

Webbshop

Vi erbjuder ett antal olika profilprodukter till försäljning.

Se produkterna och beställ här

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 444

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar