Coronapandemin

Bygdegårdarnas Riksförbund ger här information om hur vi arbetar utifrån information kopplat till covid-19.

Information och åtgärder angående covid-19
hero image

Bygdegårdarna samlar Sverige

"Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden." Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2020–2021 var 1 444 bygdegårdar, bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet.

Läs mer om oss och vår vision

Sälj lotter

Sälj landsbygdslotter i föreningen. Allt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund och våra medlemmar för att främja landsbygdsutveckling.

Läs mer

Distrikten

Här har vi samlat information som är viktig för bygdegårdsdistriktens arbete. Om du är förtroendevald i ett distrikt - börja här.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom oss? Vi erbjuder en sida i wordpress som är anpassad för bygdegårdsverksamhet.

Läs mer

Ta Ungdomsdiplom!

Bygdegårdarnas Ungdomsdiplom har fått ett uppdaterat innehåll och utseende! Nytt är också ett kompletterande arbetsmaterial som hjälper er på resan mot att uppnå kriterierna och ta diplomet. De föreningar som tar diplomet redan i år får 5000 kronor i belöning!

Läs mer

Landsbygdscheckar

Vill ni komma igång med utvecklingen av er bygd? Bygdegårdarnas Riksförbund har landsbygdscheckar som ni kan söka för att komma vidare. Checkarna finns med tre olika inriktningar, föreningen kan söka max en check i vardera inriktningen.

Läs mer om checkarna du kan söka

Sök stöd till kultur!

Bygdegårdarnas Riksförbund har beviljats två miljoner kronor från Statens kulturråd. Alla medlemmar kan söka stöd för att arrangera kulturevenemang med yrkesverksamma kulturutövare. Vi kallar det ÅterstartBygdegård - kultur till hela landet!

Läs mer om hur du ansöker om stöd

Affischutställning

Varje bygdegård är ett demokratihus värt att uppmärksammas! Vi har tagit fram en affischutställning med fyra affischer om bygdegårdar och demokrati som kan hängas i bygdegården.

Se affischerna och beställ

Motivera ideella!

Att engagera personer i föreningen är alltid en viktig fråga och kan kännas som en utmaning. Hur skapar vi rätt förutsättningar för att få fler engagerade och hur bidrar vi till att redan engagerade i föreningen fortsätter att vara aktiva? Vi har tagit fram studiecirkeln Motivera ideella för att hjälpa er i arbetet med att stärka engagemanget i föreningen.

Läs mer och sätt igång!

Tips på enkla arrangemang

Vi har satt ihop några enkla koncept som passar att arrangera under Kultur- och demokrativeckan vecka 43. Ta del av våra tips och se vad ni vill göra i er förening. Om vi är många som arrangerar kan vi få ett gemensamt genomslag för vår satsning.

Läs mer

Webbshop

Vi erbjuder ett antal olika profilprodukter till försäljning.

Se produkterna och beställ här

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

Bygdegårdarnas Riksförbund presenterar några av våra samarbetspartners

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 444

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar