hero image

Bygdegårdarna samlar Sverige

"Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden." Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019–2020 var 1 447 bygdegårdar, bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet.

Läs mer om oss och vår vision

Ledigt jobb

Vill du jobba med fastighetsfrågor och miljöarbete? Vill du stötta och utveckla allmänna samlingslokaler runt om i hela landet? Har du erfarenheter från civilsamhället? Då är detta en tjänst för dig.

Läs mer om tjänsten

Information angående covid-19

Bygdegårdarnas Riksförbund ger här information om hur vi arbetar utifrån information kopplat till covid-19.

Läs mer här

Coronakrisen drabbar

Bygdegårdarna har svåra tider nu när det är viktigt att vi håller fysiskt avstånd från varandra för att minska smittspridningen. Tomma lokaler leder till inkomstbortfall och oro inför framtiden.

Läs pressmeddelandet

Kortversion av idégrunden

Nu finns det en tvåsidig A4 med en förkortad version av idégrunden som sammanfattar kärnbudskapen i idégrunden.

Ladda ner idégrunden

Bygdegårdarna i siffror

Imponerande siffror visar på engagemanget i bygdegårdsrörelsen - drygt en miljon ideella timmar per år, över 290 000 uthyrningar och mer än 35 000 egna arrangemang.

Läs mer

Landlotten

Landlotten är en lott för landsbygden, allt ekonomiskt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom förbundet?

Läs mer

Distrikt

Här har vi samlat lämpligt innehåll för dig som aktiv i en distriktsstyrelse.

Läs mer

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 447

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar