hero image

Bygdegårdarna samlar Sverige

"Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden." Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som är öppna för alla - med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019–2020 var 1 447 bygdegårdar, bystugor eller liknande lokaler anslutna till riksförbundet.

Läs mer om oss och vår vision

Årsmöte 2020

Nytt år innebär att det är dags att planera inför årsmötet i bygdegårdsföreningen. Här finns tips, information och material för att planera och genomföra ett så bra årsmöte som möjligt.

Se alla dokument inför föreningens årsmöte

Ledigt jobb

Vi söker dig som kan driva och samordna organisatoriska arbetsprocesser och som vill jobba för att landets bygdegårdar stärker sin roll som landsbygdsutvecklare lokalt, regionalt och nationellt.

Läs mer om tjänsten

God fortsättning!

Hela Bygdegårdarnas Riksförbunds jubileumsjulkalender där de 24 bygdegårdsdistrikten presenterar sig i varsin film finns nu tillgänglig. Följ med på en resa genom Sverige!

Se filmerna här

Nytt nummer ute

Läs om Adde Malmberg som är aktuell med glesbygdsfarsen "Man får väl ställa upp", Hantverksmässan i Nävertjäl som lockar tusentals besökare och vandringsutställningen Vässa pennans fortsatta framfart i landet.

Läs nummer 4 av tidningen Bygdegården

Ny idégrund

Bygdegårdarnas Riksförbunds idégrund som antogs på förbundsstämman 2019 finns nu att ladda ner både formgiven och med endast text. Läs om den ideologiska kompass som genomsyrar vårt arbete i bygdegårdsrörelsen.

Ladda ner idégrunden

Landlotten

Landlotten är en lott för landsbygden, allt ekonomiskt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom förbundet?

Läs mer

Distrikt

Här har vi samlat lämpligt innehåll för dig som aktiv i en distriktsstyrelse.

Läs mer

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser BR arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 447

Anslutna
bygdegårdar

200 000

Enskilda
medlemmar