hero image

Vi finns i hela Sverige

Bygdegårdarna samlar Sverige! Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Läs mer om oss

Sälj lotter

Sälj landsbygdslotter i föreningen. Allt överskott går till Bygdegårdarnas Riksförbund och våra medlemmar för att främja landsbygdsutveckling.

Läs mer

Distrikten

Här har vi samlat information som är viktig för bygdegårdsdistriktens arbete. Om du är förtroendevald i ett distrikt - börja här.

Läs mer

Hemsida

Du vet väl att din förening kan få en kostnadsfri hemsida genom oss? Vi erbjuder en sida i wordpress som är anpassad för bygdegårdsverksamhet.

Läs mer

Telefonväxeln tas bort

Från och med den 1 maj tas vårt växelnummer ur bruk. Här på hemsidan hittar du kontaktuppgifter till de olika medarbetarna.

Kontaktuppgifter

Nytt nummer

Läs om Linnea Henriksson och "den lilla turnén" som besöker oväntade platser, om Sveriges kanske minsta midsommarstång, lekplatser och Leaderprojekt i Svartådalen.

Läs hela tidningen

Studiecirkel om beredskap

När en kris uppstår är lokalsamhället först att hantera den innan samhället tar vid. Gör vår studiecirkel för att förbereda er för hur bygdegården kan vara en del av beredskapen i lokalsamhället.

Läs mer om studiecirkeln

Tre Hållbarhetsdiplom

Nu har de första föreningarnas fått godkänt för Bygdegårdarnas Riksförbunds Hållbarhetsdiplom, som visar hur bygdegårdsrörelsen bidrar till och stärker de Globala målen.

Läs mer

Sveriges största kulturbygdsturné

Kulturbygdsturnén smygstartade under hösten 2022, men merparten av alla framträdanden kommer att göras från nu och fram till sommaren 2023. Totalt blir det över 500 arrangemang.

Läs mer och se de individuella turnéplanerna

Elstöd för företag 2023

Bygdegårdsföreningar kan nu söka elstöd via Skatteverket, ansökan är öppen till den 25 september.

Läs mer om ni söker elstöd

Vårt kalendarium

Kolla in vilka kurser och konferenser vi arrangerar, med mera.

Se hela kalendariet

Bygdegårdarna på 40 sekunder

Bygdegårdarna på 40 sekunder

facebook

@bygdegardarnasriksforbund

instagram

@bygdegardarnasriksforbund

24

Bygdegårdsdistrikt

1 456

Anslutna
bygdegårdar

240 000

Enskilda
medlemmar