Bakgrundsbild

Film

Filmvisning är en populär aktivitet i bygdegårdar. Det kan vara filmklubbar med klassiker, öppna visningar av barnfilm för bygdens alla familjer eller utomhusvisningar ljumma sommarkvällar. Inom bygdegårdsrörelsen finns en stolt tradition av att visa film. Förutom alla föreningar som visar film med enklare utrustning har vi 19 föreningar som driver moderna biografer som visar de senaste filmerna.

Vi verkar för att film ska kunna ses i hela landet. Årligen genomförs ett tusental visningar som bidrar till att människor har gemensamma aktiviteter att delta i och att samtalen på orten hålls levande.

Utomhusbio vid Högsgården. Foto: Niklas Fischer
Utomhusbio vid Högsgården. Foto: Niklas Fischer
För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare film, samt kontaktperson i ungdomsfrågor

Niklas Fischer

070-881 34 43

niklas.fischer@bygdegardarna.se