Bakgrundsbild

Fastighet

Årlig genomgång av fastigheten

Checklista för att gå igenom vad som behöver åtgärdas i fastigheten och för att skapa en underhållsplan. Ver 2.0, datum 2023-08-17.