Bakgrundsbild

Fastighet

Bygga om

Bidrag och regler som gäller just nu för om- och tillbyggnad av bygdegårdar.

Årlig genomgång av fastigheten

Checklista för att gå igenom vad som behöver åtgärdas i fastigheten och för att skapa en underhållsplan. Ver 2.0, datum 2023-08-17.