Bakgrundsbild

Distriktens årsrapportering

Distriktens Årsrapportering

Bygdegårdsdistrikten får en blankett som är en ifyllningsbar-pdf-fil som sparas ned på datorn. Sedan fyller man i den, sparar och mejlar till BR-kansliet. Hämta filen här

Föreningarnas Årsrapportering

Årsrapporteringstjänsten för föreingar är öppen. Ordförande, sekreterare och kassörer som har e-post registrerade hos BR har fått uppgifter skickade till sig via e-post.

När du klickat på länken i mejlet (http://host14.atatiki.se/bgr/index.php?log_type=dist) ser inloggningssidan ut så här:

Om du vill ge inloggningsuppgifter till någon annan person gör du så här:

  1. Logga in och sök upp aktuell person som ska få inlogg.
  2. Fyll i e-postadress till personen som ska få inlogg (om det inte redan finns en adress).
  3. Tryck på knappen “Spara” längst ner.
  4. Klicka på knappen “Återställ lösenord”. Ett unikt lösenord skickas då till personens e-postadress.

Observera att hemsidessupporten (Datoravdelningen) INTE svarar på frågor kring årsrapportering och adressändring, vänd dig till BR:s kansli om du behöver hjälp.

Varför har årsrapporteringen uppdaterats och vad har ändrats?

Den viktigaste orsaken till uppdateringen är den nya datalagen (GDPR) som började gälla under 2018. Lösenord kan inte längre vara generella, utan behöver vara unika för alla individer. Detta kräver i sin tur att e-postadress till alla funktionärer som vill logga in i systemet behöver registreras i och med årsrapporteringen.

Kontakta BR:s kansli för hjälp

Bygdegårdarnas Riksförbund

08-440 51 90

info@bygdegardarna.se