Bakgrundsbild

Utbildning och studiecirklar

Förbundet

Bygdegårdarnas Riksförbund erbjuder olika typer av utbildningar, träffar och webbinarier i första hand digitalt under verksamhetsåret inom områden som styrelsearbete, arrangörskap, driftsfrågor, miljö, försäkringsfrågor, kultur, konst, film/bioverksamhet och landsbygdsutveckling. Utbildningar anordnas även regionalt i samarbete med distrikt.

Se kalendariet för aktuella kurser och konferenser

Distrikten

Distrikten bjuder in föreningar till nätverks-/kommunträffar för information och erfarenhetsutbyte för föreningarna i det aktuella distriktet. Distrikten erbjuder också olika utbildningar som tar upp funktionärernas roll och frågor kring drift av och verksamhet i bygdegården. Ta gärna kontakt med ert distrikt om ni har behov eller önskemål kring utbildningar.

Studieförbundet Vuxenskolan

Riksförbundet samverkar även med Studieförbundet Vuxenskolan, som erbjuder ett stort antal studiecirklar för föreningar. Förutom att flertal utbildningar som finns digitalt, kan föreningar ta kontakt med sitt lokala studieförbund och skräddarsy utbildningar som passar era behov. Lokala studieförbundet arrangerar också grundläggande kurser för förtroendevalda inom styrelsearbete.

www.sv.se/foreningsutveckling

Förutom Studieförbundet Vuxenskolans utbildningar erbjuder även Bygdegårdarnas Riksförbund studiecirklar specifikt framtagna för bygdegårdar.

Kontakta ditt distrikt eller Studieförbundet Vuxenskolan för mer information.

Organisationsutvecklare

Anna Öhman

070-440 89 42

anna.ohman@bygdegardarna.se