Bakgrundsbild

Bygdegårdsdistrikten

Det finns 24 distrikt inom Bygdegårdarnas Riksförbund med varierande antal anslutna föreningar. Distrikten arbetar för föreningarna på ett regionalt och lokalt plan och arrangerar.

Aktiva distrikt

Distrikten spelar en stor roll i BR. Planering och arbetsfördelning är därför viktigt för att möta föreningarnas behov. Det krävs att en strukturerad diskussion förs om hur verksamheten ska organiseras. Alla ekonomiska och personella resurser samt samarbetspartner måste användas på ett optimalt sätt.

Utbildningar och kurser för distrikten

Riksförbundet arrangerar årligen en del kurser och konferenser för distriktsfunktionärer.

Se kalendariet för aktuella kurser och konferenser

För mer information kontakta

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se
Om du behöver hjälp med att ta ut listor på föreningsfunktionärer kontakta:

Bygdegårdarnas Riksförbund

08-440 51 90

info@bygdegardarna.se