Bakgrundsbild

Bygdegårdsdistrikten

Det finns 24 distrikt inom Bygdegårdarnas Riksförbund med varierande antal anslutna föreningar. Distrikten arbetar för föreningarna på ett regionalt plan och arrangerar utbildningar, träffar och kurser.

Ur stadgarna

Distriktet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har till ändamål

att i enlighet med Bygdegårdarnas Riksförbunds stadgar och styrdokument vara ett samarbetsorgan för de inom distriktet verksamma medlemmarna i Bygdegårdarnas Riksförbund.

att inom distriktet främja föreningsdrivna allmänna samlingslokaler för att erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten för alla som delar våra demokratiska värderingar.

att genom aktiva insatser främja och skapa lokal utveckling och decentraliserad verksamhet inom kultur och andra angelägna området inom distriktets geografiska område, för att stärka bygders attraktionskraft.

Vad gör distrikten?
  • Stöd till föreningarna inom olika områden
  • Regionala kontakter och samarbeten
  • Regionala arrangemang, utbildningar och projekt
  • Regionalt påverkansarbete
  • Medlemsrekrytering
Utbildningar och kurser för distrikten

Riksförbundet arrangerar årligen kurser och konferenser för distriktsfunktionärer.

Se kalendariet för aktuella kurser och konferenser

För mer information kontakta

Organisationsutvecklare

Anna Öhman

070-440 89 42

anna.ohman@bygdegardarna.se
Om du behöver hjälp med att ta ut listor på föreningsfunktionärer kontakta:

Administration och föreningsfrågor

Andreas Engström

070-440 18 86

andreas.engstrom@bygdegardarna.se