Bakgrundsbild

Kultur

Kulturverksamheterna i en bygdegård består av många olika former – det kan vara teater, film, konserter, konstutställningar, författarsamtal eller dans. Det kan vara yrkesverksamma kulturutövare där bygdegårdsföreningen är arrangör eller där någon annan kulturförening hyrt in sig för ett evenemang. Det kan också vara utövare från olika kulturområden som skapar på sin fritid. I bygdegården finns det plats för såväl den yrkesutövande som den ideella.

Vi verkar för allas rätt till kultur – oavsett vart du bor i landet. I bygdegårdarna möter du en mångfald av uttryck och kultur med konstnärlig kvalitet. Här kan du bilda dig inom olika kultur- och konstområden och utveckla dina egna skapande förmågor. Bygdegården är en plats för barn, unga och vuxna där yttrandefriheten och demokratin står i fokus. Vi är en hörnsten i Sveriges kulturliv.

John "Traveling John" Dunsö spelar på Älvenäs bygdegård. Foto: Stefan Löfgren
John ”Traveling John” Dunsö spelar på Älvenäs bygdegård. Foto: Stefan Löfgren

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se