Bakgrundsbild

Beredda tillsammans – utbildning

På denna heldagsutbildning lär du dig att vara förberedd inför kris och höjd beredskap. Utbildningen inkluderar både hemberedskap – hur du som person förväntas vara förberedd – och samhällelig beredskap med fokus på lokalsamhället. Du får gedigen kunskap utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kunskapsmål och förbereder dig för insiktsfullt agerande, som individ och som del i ett lokalsamhälle.

Utbildningen finansieras av MSB och genomförs av Bygdegårdarnas Riksförbund i samarbete med föreningar som är anslutna till riksförbundet och kunniga utbildningsledare. Du som deltar i utbildning erhåller ett diplom.


MSB:s kunskapsmål

På kursen kommer du få grundläggande kunskap om:

  • hur olika kriser kan påverka samhället och individen
  • hur människor kan agera vid klimatrelaterade händelser, som ex. evakuering vid skogsbränder
  • hemberedskap och egenberedskap och varför det är viktigt
  • vad totalförsvaret är inklusive totalförsvarsplikten och att man är en del av Sveriges beredskap
  • olika varningssystem och hur man bör agera om man hör dessa Sveriges Radio P4 som beredskapskanal
  • olika informationskällor före, under och efter en allvarlig olycka eller kris.

Instudering inför utbildningsträffen
Du kommer att få instuderingsmaterial att gå igenom inför utbildningstillfället.


Om utbildningsprojektet

Bygdegårdarnas Riksförbund har beviljats 600 000 kronor för att genomföra fysiska endagsutbildningar inom beredskap från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utbildningarna som riktar sig till allmänheten kommer att arrangeras i bygdegårdar runt om i landet 2024. Det handlar om totalt 15 utbildningar som i detta fall sker på av riksförbundet och bygdegårdsdistrikten utvalda bygdegårdar.

Organisationsutvecklare

Anna Öhman

070-440 89 42

anna.ohman@bygdegardarna.se

Expert inom kris, särskilda händelser och totalförsvar

Björn Körlof

070-625 69 02

bjorn.korlof@bygdegardarna.se