Bakgrundsbild

Nyheter

Fem föreningar får ungdomsstöd från Boverket

Vi gratulerar Ornö, Fotskäl, Lundsbrunn, Siggarud och Mjönäs bygdegårdar som alla har fått verksamhetsutvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet från Boverket! Pengarna kommer bland annat att gå till byggnation av en observatoriekupol för…

Kalvsviks bygdegård får hederspris

Kalvsviks bygdegård tilldelades igår 250 möjligheters hederspris. Utmärkelsen syftar till att inspirera till nya strategier och möjligheter i krympande kommuner med målet att lyfta goda exempel och lyckade satsningar som…

Satsa på mötesplatser för att stärka landsbygden

Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar skriver gemensamt idag på Dagens samhälle om vikten av att satsa på samlingslokaler på landsbygden. Läs hela artikeln om att öka…

Bygdegårdar får stöd i att säga nej antidemokratiska organisationer

Ett rättsutlåtande gällande uthyrning till rasistiska och icke-demokratiska organisationer har tagits fram av Samlingslokalsorganisationernas samarbetskommitté, Samsam. Rättsutlåtandet pekar på att föreningsdrivna samlingslokaler bör ha rätt att neka uthyrning till rasistiska…

Ny vision för bygdegårdsrörelsen

En enig förbundsstämma antog den 3 juni 2018 en ny vision för Bygdegårdarnas Riksförbund och en plan för att engagera fler unga i bygdegårdsrörelsen. Läs mer om visionen och föryngringsplanen

Årets bygdegårdsförening i Sverige utsedd!

Årets bygdegårdsförening i Sverige är Oppmanna-Vånga – en förening som satsar på hälsa. Styrelsen hade ingen aning om att de var nominerade och blev glatt överraskade och firade genast med…