Bakgrundsbild

Nyheter

Mikael Larsson föreslagen till ny förbundsordförande

På förbundsstämman i Mora i juni avgår Per Lodenius som förbundsordförande för Bygdegårdarnas Riksförbund. Riksvalberedningen föreslår nu Mikael Larsson, med ett långt engagemang i bygdegårdsrörelsen, som ny ordförande. Mikael Larsson…

Förbundsordförande Per Lodenius tackar för sig

Per Lodenius valdes till förbundsordförande för Bygdegårdarnas Riksförbund på förbundsstämman i Trollhättan 2017. – Jag har i snart sju år haft ett av de bästa uppdrag man kan ha. Inte…

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2023

2023 var ett spännande och händelserikt år. Första halvåret dominerades av den framgångsrika Kulturbygdsturnén, under sensommaren bjöds det på utomhusfilmvisningar i sex olika distrikt (även om en del fick flytta…

Remissvar kultursamverkansutredningen

Idag har Bygdegårdarnas Riksförbund lämnat in ett remissvar på betänkandet av Kultursamverkansutredningen ”Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun” (SOU 2023:58), en utredning gällande Kultursamverkansmodellen som började införas…

Beredda tillsammans!

Bygdegårdarnas Riksförbund har beviljats 600 000 kronor för att genomföra fysiska endagsutbildningar inom beredskap från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utbildningarna som riktar sig till allmänheten kommer att arrangeras…

Framställan till regeringen om laddstolpar

Bygdegårdarnas Riksförbund , Folkets hus och Parker, Våra Gårdar, Riksidrottsförbundet och Sveriges Hembygdsförbund har i en gemensam framställan till regeringskansliet begärt möte i frågan om det retroaktiva kravet i  Plan-…