Bakgrundsbild

Sociala medier

Facebook-ikon

Besök och gilla Bygdegårdarnas Riksförbund Facebooksida för följa vår verksamhet, vad som händer i bygdegårdsrörelsen samt tips för bygdegårdsföreningar: www.facebook.com/bygdegardarna

Instagram-ikon

På Instagram hittar du oss genom att söka på bygdegardarnasriksforbund eller via www.instagram.com/bygdegardarnasriksforbund

Grupp för bygdegårdsaktiva

Gå även med i vår Facebookgrupp för bygdegårdsaktiva: www.facebook.com/groups/bygdegardsaktiva