Bakgrundsbild

Förbundsstämma 2022

Stämman, som lyfte demokrati och delaktighet som tema, hölls 4–5 juni 2022. Värd för stämman var Kronobergs bygdegårdsdistrikt. Stämman ägde rum i Älmhult hos Folkets hus och stämmofesten i Urshults park. Den 3 juni arrangerades ett seminarieprogram med besök på Mötesplats Häradsbäck och Kalvsviks bygdegård.

Bilder från stämman och seminarieresan

Klicka på bilderna för att se dem i större format och läsa bildtexter.

Mottagare av utmärkelser
Mottagare av Högsta utmärkelsen 2022 och 2020: Benny Jansson, Torsö, Carina Hellström, Vara, och Mikael Larsson, Mark. Ej med på bild Anna Nordström.
Lisbet Karlsson och Bertil Carlsson från årets bygdegårdsförening, Frödinge bygdegårdsförening.

Även årets miljöstipendiat, Lisa Gärdt, Värmskog, tillkännagavs men hade inte möjlighet att närvara.

Foto: Sandra och Solveig Carlsson

Viktiga beslut
Vision och långsiktiga mål

Visionen som antog 2018 kvarstår oförändrad: ”Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.”

Fyra visionsmål för 2023-2026 antogs för att sträva mot visionen.

Visionsmål 1: Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och respekterad samhällsaktör.
Effektmål:
1a. Att kännedomen om bygdegårdar har ökat hos allmänheten.
1b. Att den offentliga finansieringen har ökat på såväl kommunal som regional och nationell nivå så att bygdegårdsrörelsen har bättre förutsättningar att ta en ledande roll i att stärka bygden och dess människor.
1c. Att bygdegårdarna omnämns i regionala styrdokument i alla landets regioner.

Visionsmål 2: Bygdegårdsrörelsen växer med engagemang i hela landet.
Effektmål:
2a. Att antalet föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund har ökat årligen och att vi finns i än fler kommuner.
2b. Att det ideella engagemanget i bygdegårdsrörelsen har ökat.
2.c Att fler föreningar och distrikt, liksom förbundet, har en plan för sitt föryngringsarbete.

Visionsmål 3: Bygdegårdarna är attraktiva, tillgängliga och hållbara allmänna samlingslokaler.
Effektmål:
3a. Att nyttjandet av bygdegårdarnas lokaler har ökat.
3b. Att fler föreningar har genomfört årlig genomgång av fastigheten.
3c. Att fler föreningar vidtagit åtgärder för att utveckla sitt miljö- och klimatarbete.

Visionsmål 4: Bygdegårdarnas verksamhet når många målgrupper.
Effektmål:
4a. Att fler föreningar har gjort insatser för att nå nya målgrupper.
4b. Att det genomförs återkommande barn- och ungdomsaktiviteter i fler bygdegårdar.
4c. Att det genomförs återkommande kulturaktiviteter i fler bygdegårdar.

Årsrapporteringen

Stämman gav förbundsstyrelsen i uppdrag att att ta fram en åtgärdsplan för att fler föreningar ska årsrapportera.

Stämmouttalande

Stämman antog ett stämmouttalande om att bygdegårdarna är en viktig del i hela landets krisberedskap.

Läs hela stämmouttalandet Bygdegårdsrörelsen – en del av Sveriges beredskap  >> (öppnas i ny flik)

Sponsorer:

Vid frågor kontakta:

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se