Bakgrundsbild

Medlemskap

Bygdegårdarnas Riksförbund är Sveriges största organisation för allmänna samlingslokaler – med nästan 1500 anslutna föreningar i hela landet. Medlemstalet växer stadigt. Våra föreningar är fördelade på 24 distrikt och har totalt över 240 000 enskilda medlemmar.

Alla föreningar som driver en allmän samlingslokal öppen för alla med demokratisk värderingsgrund att hyra och vill verka enligt förbundets mål och stadgar kan bli medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund. För att vara medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund måste föreningen vara ansluten till Bygdegårdsförsäkringen, som omfattar grund, byggnad och verksamhet. Som medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund får föreningen många fördelar såsom rådgivning, verksamhetsutveckling, utbildningar, skräddarsydd försäkring och ett stort kontaktnät med andra föreningar och distrikt.

Levande folkrörelse

Intresset för att själv skapa och delta i förenings- och kulturverksamhet ökar. Detsamma gäller arbetet med att utveckla den egna bygden. Detta kräver goda samlingslokaler, och många väljer också att ta initiativ och satsa eget arbete för att utveckla sin lokal.

Medlemmarna i Bygdegårdarnas Riksförbund är organiserade i distrikt, som i regel omfattar ett län. Distrikten svarar för kontakten med föreningarna, bedriver viss utbildning och informationsverksamhet och söker i övrigt främja verksamhet och samarbete inom sitt geografiska område. Riksförbundet driver påverkansarbete för att förbättra och stärka våra medlemmars förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Tillsammans blir vi starkare!

Administration och föreningsfrågor

Andreas Engström

070-440 18 86

andreas.engstrom@bygdegardarna.se