Bakgrundsbild

Lotteriets överskott

Landsbygdslotten är Bygdegårdarnas Riksförbunds egen skraplott och allt överskott går tillbaka till bygdegårdsrörelsen.

Landsbygdslotten har sedan starten 2018 levererat ett överskott som gått till bygdegårdsrörelsen. Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstyrelse fattar beslut om hur överskottet ska fördelas och har uttalat att de i första hand vill satsa på kultur, ungdom och utbildning.

Landsbygdslotten har bland annat möjliggjort vandringsutställningen Vässa pennan och flertalet utvecklingscheckar har delats ut till föreningar för att bland annat bygga utomhusscener, starta biograf och dra fiber till bygdegården. Flertalet ungdomscheckar har gått till barn- och ungdomsverksamhet av, för och med barn och unga. Under Halloween har hundratals föreningar fått aktivitetscheckar för att arrangera halloweenaktiviteter för barn och unga inom ramen för Vi skrämmer Sverige.

Överskottet 2023

Landsbygdslottens överskott 2023 uppgår till 1 316 881 kronor. Förbundsstyrelsen har beslutat att prioritera insatser som lyfter det ideella engagemanget samt verksamhet för barn och unga.

Föreningarnas aktiviteter för barn och unga inom Vi skrämmer Sverige

Många bygdegårdar arrangerar verksamhet för barn och unga under Halloween och hösten 2022 genomfördes för första gången kampanjen Vi skrämmer Sverige för att synliggöra bygdegårdarnas aktiviteter. 2022 kunde 60 föreningar efter ansökningsförfarande beviljas 3 000 kronor vardera (totalt 180 000 kronor). 2023 beviljades 100 föreningar 2 500 kronor vardera för att arrangera aktiviteter under Halloween.

För 2024, avsätts 250 000 kronor för Vi skrämmer Sverige så att 100 föreningar kan beviljas 2 500 kronor vardera (ansökan för detta öppnas i augusti/september 2024).

Det ideella engagemanget och föreningslivets betydelse i en ny utställning

En del av överskottet, 650 000 kronor, går till att skapa en utställning på temat lokala hjältar och föreningsengagemang. Under 2024 kommer vandringsutställningen att tas fram för att med start 2025 kunna ställas ut på bygdegårdar runt om i landet.

Civilsamhället ska belysas ur olika perspektiv och kan utgöra bas för samtal med exempelvis politiken om stödet till föreningslivet och civilsamhället, men även möjliggöra samtal om ideellt engagemang och dess förutsättningar.

Stärka distriktens förutsättningar att lyfta det ideella engagemanget

Distriktens kontakter och stöd till föreningarna är viktiga för att upprätthålla och förstärka det ideella engagemanget och för att lyfta våra eldsjälar.

Distrikten får 15 000 kronor vardera för att ordna aktiviteter för föreningarna och föreningsaktiva på temat ideellt engagemang under 2024. Respektive distrikt får själva formulera sin insats för att lyfta och synliggöra det ideella engagemanget i bygdegårdsrörelsen.

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se