Bakgrundsbild

Lotteriets överskott

Landsbygdslotten är Bygdegårdarnas Riksförbunds egen skraplott och allt överskott går tillbaka till bygdegårdsrörelsen.

Landsbygdslottens överskott 2023 uppgår  till 1 316 881 kronor. Förbundsstyrelsen har beslutat att prioritera insatser som lyfter det ideella engagemanget samt verksamhet för barn och unga.

Föreningarnas aktiviteter för barn och unga inom Vi skrämmer Sverige

Många bygdegårdar arrangerar verksamhet för barn och unga under Halloween och hösten 2022 genomfördes för första gången kampanjen Vi skrämmer Sverige för att synliggöra bygdegårdarnas aktiviteter. Via Landsbygdslottens överskott ifjol kunde 60 föreningar efter ansökningsförfarande beviljas 3 000 kronor vardera (totalt 180 000 kronor) under hösten 2022, söktrycket var högt.

Från fjolårets överskott reserverades 220 000 kronor för Vi skrämmer Sverige år 2023. 2023-års satsning förstärktes med 30 000 kronor från årets överskott så att sammanlagt 100 föreningar kunde beviljas 2 500 kronor vardera (ansökan för detta stöd är avslutad).

Nästa år, 2024, avsätts 250 000 kronor för Vi skrämmer Sverige så att 100 föreningar kan beviljas 2 500 kronor vardera även då (ansökan för detta öppnas i augusti/september 2024).

Det ideella engagemanget och föreningslivets betydelse i en ny utställning

Civilsamhällets varande och förutsättningar diskuteras stundtals livligt och är en aktuell fråga, samtidigt som det ideella engagemanget är en utmaning för många folkrörelseorganisationer. Förbundsstämman har i långsiktiga mål fastställt effektmålet ”Att det ideella engagemanget i bygdegårdsrörelsen har ökat.”

En del av överskottet, 650 000 kronor, går till att skapa en utställning på temat lokala hjältar och föreningsengagemang som förutom att lyfta fram Bygdegårdarnas Riksförbund även lyfter föreningslivet ut ett samhällsperspektiv och de mänskliga driftkrafterna i det ideella engagemanget. En utställning som kan utgöra bas för samtal med exempelvis politiken om stödet till föreningslivet och civilsamhället, men även möjliggöra samtal om ideellt engagemang och dess förutsättningar. Civilsamhället kan i sådan utställning belysas ur olika perspektiv, exempelvis historiska och sociologiska perspektiv.

Stärka distriktens förutsättningar att lyfta det ideella engagemanget

Distriktens kontakter och stöd till föreningarna är viktiga för att upprätthålla och förstärka det ideella engagemanget och för att lyfta våra eldsjälar.

Distrikten får 15 000 kronor vardera för att ordna aktiviteter för föreningarna och föreningsaktiva på temat ideellt engagemang under 2024. Respektive distrikt får själva formulera sin insats för att lyfta och synliggöra det ideella engagemanget i bygdegårdsrörelsen. För att erhålla medlen, som ska användas för aktiviteter under 2024, ska respektive distrikt redovisa sin insats genom text och fotografier.

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se