Bakgrundsbild

Miljöstipendium

Bygdegårdarnas Riksförbund delar årligen ut ett miljöstipendium i samarbete med Bondens El på 5000 kronor (de två första åren tillsammans med Nordic Energy).

Miljöarbetet handlar om att hushålla med resurser i både arbetet med fastigheten och i verksamheten. Genom att hushålla med resurser och välja rätt material och produkter bidrar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljö är en del av hållbarhetsarbetet som också innefattar social och ekonomisk hållbarhet. Genom miljöstipendiet uppmuntras och uppmärksammas bygdegårdsföreningarnas arbete med främst mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna – bland de globala målen inom Agenda 2030.

Bygdegårdarna är alla var för sig mycket starkt lokalt förankrade och arbetar med hela styrkan i närsamhället. Den verksamhet som bedrivs i bygdegården påverkar oss direkt. Att samverka med och utnyttja alla möjligheter i närområdet är miljömässig hållbarhet.

Syfte
  • Uppmärksamma person(er) eller bygdegårdsförening/-distrikt som på ett aktivt och förtjänstfullt sätt arbetar med miljöfrågor kopplat till bygdegårdsrörelsen.
  • Lyfta fram miljöfrågorna både internt och externt.
  • Visa att bygdegårdarna arbetar aktivt och engagerat med miljöfrågor.
Tidigare stipendiater

2024
Nogersunds hembygdsförening, Blekinge bygdegårdsdistrikt

Motivering
Nogersunds hembygdsförening har en stark förankring i bygden och använder er av styrkan i närsamhället vilket ni visade ett mycket gott exempel på efter stormen Babet hösten 2023. Föreningen visade på ett aktivt och engagerat arbete i en krissituation och lyckades samla människorna i bygden för att röja upp i naturen.

2023
Rönö bygdeförening, Östergötlands bygdegårdsdistrikt

Motivering
Rönö Bygdeförening, har som en av de första föreningarna erhållit Bygdegårdarnas Hållbarhetsdiplom. Föreningen arbetar aktivt med miljöfrågor i sin verksamhet. Miljöhänsyn har stor betydelse i det pågående projektet att etablera verksamheten på ny plats efter uppsägningen från 100 år av arrende på den gamla lokaliseringen.

2022
Lisa Gärdt, ordförande, Värmskogs Bygdegård

Motivering
Lisa Gärdt, ordförande i Värmskogs Bygdegård, har genom sitt engagemang i Hållbara Värmskog och Värmskogspodden visat på hur arbetet med Agenda 2030 kan lyftas och arbetas med lokalt och engagera bygden. Har gjort bygdegården till navet i hållbarhetsarbetet med olika aktiviteter, digitala idéboxar och visionsarbete för långsiktigt hållbarhetsbyggande.

2021
Södra Färs bygdegårdsförening, Solvalla, Skåne bygdegårdsdistrikt

2020
Östergrändens bygdegårdsförening, Gävleborgs bygdegårdsdistrikt

2019
Värmdö bygdegårdsförening, Stockholms läns bygdegårdsdistrikt

2018
Carina Hellström, Skaraborgs bygdegårdsdistrikt

Verksamhetsutvecklare fastighet och försäkring

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se