Bakgrundsbild

Hållbarhetsdiplom

Bygdegårdsrörelsens hållbarhetsdiplom visar hur våra medlemsföreningar bidrar till att stötta de Globala målen där vår rörelse är som starkast. Diplomet kan tas av alla föreningar och styrelser.

Hållbarhetsdiplomet beskriver vad bygdegårdar gör och bygger i stora delar på dokument och mallar som redan finns och används. Genom att samla dessa och lägga till några nya saker skapar vi ett samordnat hållbarhetsarbete.

Bygdegårdsrörelsens sex mål som ingår i diplomet

För att kunna ta diplomet behöver föreningen kunna visa att de uppfyller de kriterier vi har tagit fram för att visa på de sex globala mål som bäst beskriver var och hur vi kan stärka långsiktig hållbarhet.

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande (social hållbarhet)
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet (ekonomisk hållbarhet)
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen (social hållbarhet)
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (ekonomisk hållbarhet)
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna (miljömässig hållbarhet)
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (social hållbarhet)
Grundutbildning

Gå igenom denna grundutbildning för att få en bättre förståelse för de globala målen och bygdegårdsrörelsens hållbarhetsarbete.

Instruktioner och ansökan

Ladda ner följande pdf för att fylla i ansökan och visa att ni uppfyller de kriterier som finns för att erhålla hållbarhetsdiplomet och att ni bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Se även:


Alla dokument som behövs finns samlade här  >>

Hållbarhetsdiplom

När föreningen har skickat in ansökan och den har godkänts erhåller föreningen ett diplom enligt nedan samt att föreningen ska skicka in uppgifter till kommunen så att de känner till ert hållbarhetsarbete.

För mer information kontakta:

Verksamhetsutvecklare fastighet och försäkring

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se