Bakgrundsbild

Här finns pengarna

Detta är en kortfattad och grundläggande sammanställning över möjliga källor till finansiering av bygdegårdsprojekt.

Bygdegårdsrörelsens bidrag till de Globala målen i hållbarhetsarbetet är markerade för de olika bidragsgivarna.

Läs mer om bygdegårdsrördelsens hållbarhetsarbete >>

Listan omfattar de flesta av bygdegårdsrörelsens verksamheter. Den gör ingen ansats att vara heltäckande och kommer att uppdateras årligen.

För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare fastighet och försäkring

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se

Organisationsutvecklare

Anna Öhman

070-440 89 42

anna.ohman@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare film, samt kontaktperson i ungdomsfrågor

Niklas Fischer

070-881 34 43

niklas.fischer@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se