Bakgrundsbild

Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund. Här hamnar du bland andra föreningar, som också driver allmänna samlingslokaler, verksamhet och lokal utveckling.

Varför en riksorganisation?

Genom att vara med i en landsomfattande organisation med många medlemmar – med samma ändamål – kan man hävda sina gemensamma intressen. Bygdegårdarnas Riksförbund är landets största riksorganisation för föreningsägda allmänna samlingslokaler. Medlemstalet växer stadigt. Över 1 400 föreningar är idag anslutna till vårt förbund. Våra föreningar är fördelade på 24 distrikt och har totalt över 240 000 enskilda medlemmar. Läs mer om vilka förmåner och vilken medlemsnytta ni får av att vara medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund: Medlemsnytta

Bygdegårdsförsäkringen

För att få vara medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund måste föreningen vara ansluten till Bygdegårdsförsäkringen – den omfattar grund, byggnad och verksamhet. Läs mer om bygdegårdsförsäkringen.

Vad kräver Bygdegårdarnas Riksförbund av medlemmarna?

Det man som medlem förbinder sig till är att:

  • Driva en allmän samlingslokal, öppen för alla med en demokratisk värdegrund.
  • Vara försäkrad i Bygdegårdarnas Riksförbund.
  • Betala medlems- och försäkringsavgift senast 31 december varje år.
  • Årsrapportera digitalt varje år, senast 15 mars.
Ur Bygdegårdarnas Riksförbunds stadgar:

§ 2 ÄNDAMÅL

Bygdegårdarnas Riksförbund, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har till ändamål

att vara riksorganisation för landets bygdegårdsföreningar och andra lokala föreningar som driver en allmän samlingslokal,

att främja föreningsdrivna allmänna samlingslokaler som erbjuder mötesplatser och värnar mötesfriheten för alla som delar våra demokratiska värderingar,

att genom aktiva insatser främja lokal utveckling och en decentraliserad verksamhet inom kultur och andra angelägna områden i hela landet för att stärka bygders attraktionskraft,

att i övrigt verka i enlighet med förbundets stadgar och styrdokument.

§ 4 INTRÄDE

Medlemskap i förbundet kan erhållas av varje bygdegårdsförening eller liknande lokal förening som driver allmän samlingslokal, vars stadgar kan godkännas av förbundets styrelse och som vill bidra till förverkligande av förbundets ändamål. Dessa kallas hädanefter för medlemmar i dessa stadgar.

Riksorganisation, som godkänner förbundets stadgar och styrdokument kan erhålla medlemskap i förbundet. Dessa kallas hädanefter för medlemsorganisationer i dessa stadgar.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till förbundsstyrelsen som tar beslut om ansökan.

Intresseanmälan om medlemskap

Fyll i formuläret nedan så översänder vi ett informationspaket. Det innehåller bland annat förbundets stadgar och idégrund, aktuella uppgifter på medlemsavgiftens storlek, ansökningshandlingar och information om Bygdegårdsförsäkringen.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Kontaktperson för föreningen
E-postadress till kontaktperson
Medlemsavgift

Kostnader för att vara medlem är dels en fast avgift dels en avgift per kvadratmeter samt en ansvarsförsäkring. Till dessa avgifter kan tillkomma en medlemsavgift till distrikt, som beslutas av respektive distriktsstämma. Kontakta Bygdegårdarnas Riksförbunds på info@bygdegardarna.se, så tar vi fram kostnaden för ert medlemskap.

Välkomna som medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund!

Skicka in en intresseanmälan, ställ en fråga eller ta reda på vad er medlemsavgift skulle bli.

Administration och föreningsfrågor

Andreas Engström

070-440 18 86

andreas.engstrom@bygdegardarna.se