Bakgrundsbild

Vår idégrund

Bygdegårdsrörelsen är en folkrörelse med nära 1500 bygdegårdar runt om i hela landet och över 200 000 enskilda medlemmar knutna till bygdegårdsföreningarna. Idégrunden beskriver vår ideologiska kompass som genomsyrar vårt arbete i bygdegårdsrörelsen.

Ladda ner idégrunden i det eller de format du önskar:

Om du har idéer på andra format som är lämpliga att sprida idégrunden i får du gärna höra av dig!

Idégrunden antogs vid förbundsstämman i Värnamo 2019.

Kontakt

Kommunikationsansvarig

Jenny Dahlerus

070-789 05 13

jenny.dahlerus@bygdegardarna.se