Bakgrundsbild

Vår idégrund

BR:s senaste idéprogram togs vid riksförbundsstämman i Värnamo 2019.

Bygdegårdsrörelsen är en folkrörelse med över 1 400 bygdegårdar runt om i hela landet och över 200 000 enskilda medlemmar knutna till bygdegårdsföreningarna. Idégrunden beskriver vår ideologiska kompass som genomsyrar vårt arbete i bygdegårdsrörelsen.

Ladda ner idégrunden: