Bakgrundsbild

Förbundets högsta utmärkelse

Personer som erhåller Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse ska under en lång tidsperiod aktivt deltagit i organisationen eller på annat sätt utfört en banbrytande insats för den samlade bygdegårdsrörelsen och dess idéer.

Förbundets högsta utmärkelse instiftades 1984. Mottagarna får en guldplakett och en guldnål.

Kriterier för förbundets högsta utmärkelse
  1. Person som föreslås erhålla Bygdegårdarnas Riksförbunds högsta utmärkelse skall under en lång tidsperiod aktivt deltagit i organisationen eller på annat sätt utfört en banbrytande insats för den samlade bygdegårdsrörelsen och dess idéer.
  2. Förslag om utdelande av högsta utmärkelsen väcks inom förbundsstyrelsen eller av distriktsstyrelse. Framställning från distriktsstyrelsen skall åtföljas av en motivering.
  3. Förslag enligt punkt 2 skall vara väckt inom förbundsstyrelsen eller inkommit riksförbundets kansli senast den tid som förbundsstyrelsen fastställer.
  4. Förbundsstyrelsen beslutar om förbundets högsta utmärkelse och guldnål som utdelas vid ordinarie förbundsstämma.