Bakgrundsbild

Kriterier

Kriterier för att kunna få utmärkelsen Årets bygdegårdsförening:
 • Driver en attraktiv och tillgänglig allmän samlingslokal.
 • Arbetar aktivt för att inkludera fler i det demokratiska föreningslivet.
 • Är aktiv i lokalsamhället och samordnar initiativ för utveckling i bygden.
 • Erbjuder ett brett utbud av aktiviteter för alla – av externa arrangörer och/eller som egen verksamhet.
 • Bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling genom att välja miljöanpassade lösningar i drift och vid underhåll.
 • Har en uppdaterad hemsida och är aktiv på hemsida eller sociala medier.
 • Innehar giltigt hållbarhetsdiplom via Bygdegårdarnas Riksförbund.
 • Kan påvisa något särskilt som hänt det senaste året eller åren som utmärker denna bygdegårdsförening.
Följande kriterier kan stärka kandidaturen ytterligare:
 • Har gjort en insats för att nå nya målgrupper.
 • Har barn- och ungdomsverksamhet.
 • Innehar giltigt ungdomsdiplom via Bygdegårdarnas Riksförbund.