Bakgrundsbild

Bygdegårdsförsäkringen

Bygdegårdsförsäkringen är en medlemsförmån och ett obligatorium för medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund. För försäkringsuppdatering, svar på frågor, skadeanmälan med mera vänd er till försäkringskansliet.

Bygdegårdsförsäkringen är skräddarsydd för föreningar som driver allmänna samlingslokaler. Genom grupplösningen förhandlar vi fram villkor och skydd som passar de allra flesta föreningar. Med gemensam upphandling och ett aktivt skadeförebyggande arbete håller vi dessutom försäkringspremien nere på lång sikt.

Försäkringskansliet

Kontakta försäkringskansliet vid frågor, funderingar eller för att beställa material. Du når kansliet på: 0200-22 99 99. E-post: forsakring@bygdegardarna.se

Ordinarie öppettider: vardagar 9-12 samt 13-15.
Övriga öppettider: 15 juni-15 augusti, 23 december-5 januari samt dag före röd dag: vardagar 9-12.

Anmäl skada

Skada ska anmälas snarast till BR:s försäkringskansli: 0200-22 99 99.

Vid akuta skador som inte kan vänta till nästföljande vardag, ring Länsförsäkringars skadejour: 020-59 00 00.

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Halland
Försäkringsnummer: 301 15 23.