Bakgrundsbild

Vad kostar en uthyrning?

Vilka är riskerna i samband med uthyrning? Vad ska man tänka på? Bygdegårdsförsäkringen tipsar om skaderisker, förebyggande åtgärder och vad försäkringen gäller för.

Med koll på läget och rätt förberedelser skapar uthyrningstillfällen värde för både föreningen och bygden. Men det finns fallgropar som kan stå föreningen dyrt i fråga om både pengar, ideellt merarbete och i värsta fall; bottenlös skuld.

Skriv hyresavtal – använd våra mallar

Enligt en enkät genomförd på bygdegårdsdistriktens stämmor 2018 använder hela var tredje bygdegårdsförening enbart muntliga avtal vid uthyrning. Detta lämnar bygdegårdsföreningen i ett oskyddat läge om skada eller tvist med hyresgästen uppstår. Att skriva hyresavtal är mycket viktigt vid såväl korttids- som långtidsuthyrning. Använd våra mallar för hyresavtal och anpassa dem efter era behov.

På liv och död

Natten mellan den 29-30 oktober 1998 omkom 63 personer i det som skulle komma att kallas för Diskoteksbranden på Backaplan i Göteborg. Händelsen påverkade utformningen av Lagen om skydd mot olyckor som bland annat resulterat i lagkravet på företag och föreningar att bedriva ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete. Inför uthyrning är det av största vikt att kontrollera brandvarnare, utrymningsvägar och släckutrustning samt att informera hyresgästen om det stora ansvar för säkerheten som denna bär. Ta hjälp av Bygdegårdarnas mall för Säkerhetsinformation och anpassa utifrån era behov.

Övernattande hyresgäster

Får ni ha övernattande i bygdegården? Det avgör er lokala räddningstjänst. Vid önskemål om tillfällig övernattning måste räddningstjänsten tillfrågas och ge sin tillåtelse.

Olycksfall under uthyrning

Är källartrappan dåligt belyst, räcket vid entrén undermåligt eller parkeringen osandad? Såsom förvaltare eller ägare till en fastighet är föreningen ansvarig för att yttre och inre miljö inte orsakar någon skada på sak eller person. Detta gäller också när bygdegården är uthyrd. Ansvarsförsäkringen träder in när föreningen bedöms vara vållande till en skada på en sak eller en person (Självrisk: 10% av ett basbelopp = 4 600 kr, 2019).

Skadegörelse?

Om hyresgästerna eller deras gäster orsakat skada på bygdegården benämns detta som ”skadegörelse utan samband med inbrott” och omfattas av försäkringen. Dock är självrisken förhöjd till ett halvt basbelopp vilket 2023 är 26 200 kr. Händelsen måste också polisanmälas. För att undvika kostnaden för självrisken och allt merarbete rekommenderas dels att skriva hyresavtal och dels att ta ut en depositionsavgift. I hyresavtalet bör också betonas vikten av att vara rädd om lokalens golv, väggar och inredning och att denna ska återlämnas i fullgott skick.

Inbrott efter bröllopsfesten?

Grunden i försäkringsväsendet är att var och en försäkrar sin egendom. Det är viktigt att uppmana hyresgästerna att de t ex efter en bröllopsfest inte lämnar kvar presenterna i bygdegården. Detta eftersom det kan öka inbrottsrisken och inte omfattas av föreningens försäkring. Om något försvinner utan samband med inbrott så räknas detta som stöld och täcks inte av försäkringen. Det är därför viktigt med besiktning före och efter uthyrning, inventarielistor, depositionsavgift, kopieringssäkra nycklar samt att de kvitteras in- och ut med namnteckning.

Unikt villkor gällande pulversläckare

Bra att känna till är att Bygdegårdsförsäkringen har ett unikt villkor i att skadegörelse genom missbruk av pulversläckare täcks av försäkringen helt utan självrisk. Detta för att det är viktigt att brandsläckningsutrustning alltid finns på sin plats och inte göms undan då man vill minska risken för missbruk av denna.

Checklista inför uthyrning
  • Ta bokningsavgift
  • Skriv alltid skriftliga hyresavtal
  • Lämna säkerhetsinformation
  • Ta depositionsavgift
  • Gör en förbesiktning
  • Kvittera in och ut nycklarna
  • Gör efterbesiktning
  • Återlämna depositionsavgiften

Ladda ner mallar för hyresavtal, säkerhetsinformation samt guiden ”Att tänka på vid uthyrning”