Bakgrundsbild

Innehåll och villkor

Bygdegårdsförsäkringen består av grund-, byggnads- och verksamhetsförsäkring samt tilläggsförsäkringar.

Grundförsäkring

Gäller för alla föreningar som är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund. Grundförsäkringen omfattar ansvar, rättsskydd, förmögenhetsbrott och olycksfallsförsäkring.

Byggnadsförsäkring

Gäller för föreningar som äger sina byggnader eller har nyttjanderättsavtal där man förbundit sig att försäkra byggnaderna. Försäkringen gäller för oförutsedda brandvatten- och inbrottsskador. Hyresförlustförsäkring, maskinförsäkring, oljeskadeförsäkring, skadedjursförsäkring och husbocksförsäkring ingår också. Försäkringen ersätter inte skador som beror på bristande underhåll.

Verksamhetsförsäkring

Avser försäkring av lösegendom. Försäkringen uppgår till det belopp som ni själva anger vid försäkringsteckning eller uppdatering av er försäkring.

Förköpsinformation

Ladda ner förköpsinformationen för Bygdegårdsförsäkringen och läs mer om vad försäkringen gäller och inte gäller för.

Rätt försäkringsskydd?

Det är viktigt att med jämna mellanrum se över era försäkringsuppgifter för att säkerställa att ni har ett fullgott försäkringsskydd. På er faktura kan ni se vad ni har försäkrat. Uppdatera era uppgifter  nedan blankett.

Sedvanlig verksamhet?

Bygdegårdsförsäkringen är skräddarsydd för sedvanlig bygdegårdsverksamhet. Om ni planerar att bedriva särskilt riskfylld verksamhet eller verksamhet som avviker från vanlig bygdegårdsverksamhet, kontakta försäkringskansliet för att se över ert försäkringsskydd.

Tilläggsförsäkringar

Beroende på er verksamhet kan tilläggsförsäkring behöva tecknas till. Läs mer om de vanligaste tilläggsförsäkringarna och kontakta försäkringskansliet för frågor kring ert försäkringsskydd.

Utskriftsvänlig information

Kortfattad, utskriftsvänlig information om Bygdegårdsförsäkringen inklusive prislista.

Villkor

Ladda ner och läs villkoren för Bygdegårdsförsäkringen. (För mer kortfattad information läs istället Förköpsinformationen ovan)