Bakgrundsbild

Skydda er mot inbrott

Vad kan man göra för att förebygga och minska följderna av inbrott och stöld? Försäkringskansliet listar och guidar.

Inbrott i föreningsgården för med sig en mängd tråkiga följder. Ibland är det själva skadegörelsen som ställer till det medan det andra gånger är förlusten av föremål med affektionsvärde eller kulturhistoriskt värde som är den tråkigaste följden. Förutom självrisken riskerar föreningen att drabbas av oförutsedda kostnader när befintliga fungerande föremål måste ersättas med nya. Dessutom innebär en skada alltid trist merarbete för ideella resurser som kunnat ägna sig åt annat.

Mycket kan göras för att minska risken för och följderna av inbrott. Läs mer på denna sida och fördjupa dig ytterligare genom den kostnadsfria webbutbildningen Säker föreningsgård.

Skyddsklass 1 är ett grundkrav

För att föreningens inbrottsskydd ska hålla en tillräcklig nivå enligt försäkringsvillkoren gäller vissa skyddskrav. Skyddsklass 1 är en vedertagen klass för inbrottssäkerhet och den lägsta av tre skyddsklasser. Föreningen ska uppfylla kraven i Skyddsklass1 – annars riskerar ni att få utebliven eller reducerad ersättning vid ett inbrott. Skyddsklass 1 innebär bland annat:

• Byggnationen ska ge godtagbart skydd
• Omslutningsytor runt dörrar och fönster ska ej gå att forcera
• Fönster ska vara reglade från insidan
• Lås ska ha rak kolv och rund cylinder
• Ej vred på insidan (undantag för utrymningsvägar)
• Vred på insidan ska gå att spärra
• 7- eller 9-tillhållarlås
• Hänglåsklass 4 för utvändig låsning
• Hänglåsklass 3 för invändig låsning
• Äldre lås kompletteras med godkänt lås

Tillsyn

Med regelbunden tillsyn, åtminstone en gång per vecka, minskar risken för inbrott. Ni kan exempelvis upptäcka om inbrottstjuvar varit på föreningsgården och rekat / mixtrat med låsen. Det är också viktigt att snabbt upptäcka ett inbrott så att ni kan spika igen, se till att larm fungerar etc. Det försvårar för nya inbrott och minskar risken för följdskador av exempelvis väder och vind. Varje inbrott är ett unikt skadetillfälle och innebär därmed en ny självrisk.

Inbrottslarm

Inbrottslarm fungerar avskräckande och försvårar för tjuven. Välj mellan att enbart ha lokalt larm, larm som är kopplat till föreningsaktivas telefoner eller till larmcentral. Er förening kan få investeringsbidrag på 50 % samt 5-10 % i säkerhetsrabatt på försäkringspremien för inbrottslarm. Inbrottslarm som är i bruk vid inbrott ger också halverad till helt slopad självrisk. Läs mer om bidrag och rabatter

Vad stjäls oftast vid inbrott i föreningsgårdar?

1. Godis, kioskvaror, mm
2. Åkgräsklippare och maskiner
3. Ljudanläggning och annan teknik
4. Nycklar
5. Kontanter
6. Föremål och konst

Stöld är inte inbrott

Försäkringen gäller mot inbrott. Det vill säga när någon med våld tagit sig in i en byggnad. Enkel stöld ersätts inte. Det är därför extra viktigt att minimera risken för att hyresgäster eller besökare plockar med sig föreningens saker samt att nycklar kommer på vift.

Övervaka med kamra

Möjligheten att kameraövervaka är sedan maj 2018 större då tillstånd inte längre behöver sökas. Föreningen behöver dock göra viktiga intresseavväganden samt uppfylla reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) respektive brottsdatalagen. Läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten på imy.se.

Hantera nycklar

Att inte förvara nycklar under dörrmattan, i blomkrukan eller på spik i förrådet bör vara självklart. Använd kopieringssäkra nycklar och ha dem inlåsta i nyckelskåp som är fastsatt på väggen. Kvittera in och ut nycklar med lista och signatur.

DNA-märk

DNA-märkning är en, för ögat, osynlig märkning som under polisens UV-ljus talar om vem ett föremål tillhör. DNA-märkning ökar chanserna att efter ett inbrott få tillbaka stulna föremål och fungerar också brottsförebyggande då man skyltar upp med dekaler om DNA-märkning utanför byggnaden.

Dokumentera

Fota och för register över era mest värdefulla föremål. Upprätta i minst två exemplar och förvara utanför föreningsgården. Dokumentation som förvaras i föreningsgården ska vara inlåsta för att inte förenkla tjuvens arbete med att sälja vidare sakerna.

Fem snabba

• Rädda liv före saker. Brandsäkerhet måste gå före inbrottssäkerhet. Vred på insidan av dörrar är godkänt inom Skyddsklass 1 endast på dörrar klassade som utrymningsvägar.
• Dra för persienner och gardiner så ni inte skyltar med stöldattraktiv egendom. Verktyg, teknik eller annan dyrbar utrustning bör låsas fast eller låsas in i lämpligt skåp eller utrymme.
• Se till att ha ordning och reda på gården utan lösa föremål som kan användas som tillhyggen eller stegar som underlättar inbrott.
• Belysning med rörelsevakt försvårar för tjuven att arbeta ostört i bebyggt område.
• Öka inbrottssäkerheten med hjälp av galler för fönster och gallerdörr. Vägbom är ett annat sätt att skydda er mot inbrott genom att försvåra för tjuven att transportera bort stöldgodset.

Lär dig mer

 

”Om det blir inbrott, vad får vi från försäkringen?”
Ta del av skadefall från andra föreningsgårdar, lär dig mer om ersättningen vid inbrott, elektromagnetiska lås, skyddsklass 1, förvaring av hjärtstartare, mm. I webbutbildningen Säker föreningsgård tar du del av detta och mycket mer.