Bakgrundsbild

Arrangemang

När uthyrningar och arrangemang står för dörren radar också frågorna till Bygdegårdsförsäkringen upp sig. Förhoppningsvis går allt enligt plan utan missöden. Det är dock bra att tänka efter före och ställa sig en del viktiga frågor.

Vilka gäller olycksfallsförsäkringen för?

Besökare på föreningens arrangemang är olycksfallsförsäkrade. Dock ej under resorna till och från arrang­emanget. Besökaren behöver inte vara medlem i föreningen och arrangemanget behöver inte ske på föreningens mark. Även ideella krafter är olycksfallsförsäkrade under utövande av föreningsuppdrag samt under resan till och från sådant ideellt arbete. Olycksfallsförsäkringen är självriskbefriad men den skadedrabbade ska ha uppsökt sjukvård för att ersättning ska bli aktuell.

Vilka gäller INTE olycksfallsförsäkringen för?

Tänk på att hyresgäster och deras gäster inte omfattas av olycksfallsförsäkringen. Detta är inte ett föreningsarrangemang.  Anställda är heller inte olycksfallsförsäkrade. Kom ihåg att teckna till försäkring för dem. Anlitade musiker, hantverkare med flera är heller inte olycksfallsförsäkrade. Dessa får nyttja sin egen försäkring.

Får vi ha övernattande?

Det avgör er lokala räddningstjänst. Vid önskemål om tillfällig övernatt­ning måste räddningstjänsten tillfrågas och ge sin tillåtelse. Om er förening vill ha återkommande övernattningar kan en brandskyddsdokumentation behöva redovisas. Kontakta räddningstjänsten i er kommun för att ta reda på vad som gäller.

Vad händer om någon riktar skadeståndskrav mot föreningen?

Om föreningens verksamhet leder till att en person kommer till skada eller att någon annans egendom kommer till skada så kan personen/ägaren rikta skadeståndskrav mot föreningen. I detta läge har föreningen nytta av sin ansvarsförsäkring som utreder om föreningen anses vara ansvarig för skadan enligt skadeståndslagen. Om föreningen anses vara ansvariga så betalas skadeersättning ut till den drabbade. Det är viktigt att föreningen inte själva tar på sig något ansvar och betalar ersättning till skadelidande. Invänta och hänvisa till försäkringsbolagets utredning. Ansvarsförsäkringen har en självrisk på 5 700 kronor (2024).

Är instrument, verktyg och gåvor försäkrade?

Försäkringen täcker inte och föreningen kan inte ansvara för andras egendom. Om en besökare, uppdragstagares eller hyresgästs egendom skadas eller stjäls får ägaren vända sig till sin egen hemförsäkring alternativt företagsför­säkring. Detta omfattas alltså inte av föreningens försäkring: En ideell funktionärs privata egendom, musikers instrument, hantverkares verktyg, hyresgästers bröllops-, födelsedagsgåvor eller mat och dryck. I motsats till ovan nämnda, kan föreningen de facto försäkra annans egendom men då krävs skriftligt avtal på detta. Tänk själva på hur ni förvarar stöldbegärlig egendom inför arrangemanget och uppmana andra att ta med stöldbe­gärlig egendom först på arrangemangsdagen och sedan ta med den hem samma dag.

Är vi försäkrade mot stöld?

Om egendom stjäls under arrangemanget är detta inget inbrott (när man med våld tar sig in i byggnad) och är därmed inte en ersättningsbar inbrottsskada. Stöld ersätts endast i den mån gärningspersonen blir tagen på bar gärning och denne måste också polisanmälas. Föremål som saknas efter en uthyrning eller ett eget arrangemang kan alltså inte anmälas som ett inbrott. Ingen har ju i detta fall tagit sig in i byggnaden med våld.

Är utställningsföremål försäkrade?

När föreningen ska arrangera en tillfällig utställning bör en utställningsförsäkring tecknas. För föreningar som har sin egen lösegendom försäkrad är utställningsförsäkringen kostnadsfri upp till 10 basbelopp (573 000 kronor, 2024). Ut­ställningen ska anmälas i förväg till försäkringskansliet.

Notera dock att Bygdegårdarnas Riksförbunds konstverk som deponeras på bygdegårdarna i landet är försäkrade genom förbundets försäkring.