Bakgrundsbild

Här finns pengarna

Vi har tagit fram en lista över bidrag och stöd som bygdegårdsföreningar kan söka för olika ändamål. Listan kommer att uppdateras efter hand.

För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare fastighet och hållbarhet

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare organisation och landsbygd

Sofia Ohlsson

070-440 89 42

sofia.ohlsson@bygdegardarna.se