Bakgrundsbild

Förebygg vattenskada

Vattenskada är den vanligaste skadearten som drabbar föreningsgårdar men också den skadeart som med enkla medel och lite eftertanke kan förebyggas och begränsas allra mest.

Läs om vattenskadeskydd här nedan och fördjupa dig ytterligare genom den kostnadsfria webbutbildningen Säker föreningsgård

Regelbunden tillsyn

Grundläggande för att förebygga vattenskador är att se till att vatten inte kan stå och läcka eller spruta ut i föreningsgården under lång tid. Där är regelbunden tillsyn en viktig pusselbit. Därtill finns det tekniska hjälpmedel som kan se till att vattnet är avstängt när föreningsgården är obemannad.

• Ha tillsyn av föreningsgården åtminstone varje vecka.

15 grader

Vid köldknäppar riskerar vattenledningar att frysa sönder och när det sedan blir mildare väder sprutar vattnet fritt i byggnaden. Med minst 15 °C underhållsvärme är marginalerna på er sida vid strömavbrott och köldknäppar. Detta är också en säkerhetsföreskrift i Bygdegårdsförsäkringen.

Drabbas ni av en vattenskada i en byggnad med vatten i ledningarna som inte håller 15°C kan ersättningen minska eller helt utebli. Alternativet är att kallställa bygdegården hela eller delar av vintern men då måste vattnet tömmas på korrekt vis.

Kontrollera om rören ligger oskyddade eller i en yttervägg med dålig isolering. Tilläggsisolering och tätning av dörrar och fönster kan behövas. Även små åtgärder som att dra för gardiner och persienner hjälper till att hålla kvar värmen i huset.

•  Använd värmekabel, eller fryskabel, för att förhindra att vattenledningar fryser. Ca pris: 400-2 000:-

•  Investera i ett temperaturlarm som varnar via sms om det blir strömavbrott och om temperaturen sjunker i byggnaden. Cirkapris 700-1 000 kronor.

•  Installera en fuktscensor/ett vattenlarm som fungerar ungefär som en brandvarnare, men som istället avslöjar smygläckage av vatten på utsatta ställen. Cirka pris: 300-600:-

Vattenfelsbrytare

En vattenfelsbrytare begränsar effektivt mängden vatten som kan läcka ut vid läckage genom att strypa eller stänga av vattnet. Olika vattenfelsbrytare fungerar på olika sätt. De kan till exempel reagera på häftiga flöden (exempelvis när ett rör gått sönder), onormalt långvariga flöden samt droppläckage (när ett rör läcker eller en kran står och droppar).

Det finns också andra varianter som ser till att vattentillförseln till byggnaden är avstängd när den är obemannad exempelvis genom koppling till rörelsedetektorer, inbrottslarm eller nyckelbrytning. Välj valfri modell på marknaden, vi rekommenderar Vatette. Ta kontakt med en lokal VVS:are som kan ge er rådgivning på plats. En vattenfelsbrytare fungerar även om ni har lägenhet i bygdegården.

Cirkapris inklusive installation är 10 000 kronor. Använd investeringsbidraget och betala endast 5 000 kronor. Skicka in blanketten för säkerhetsrabatt så får ni dessutom 10 % rabatt på försäkringspremien samt halverad självrisk. Har ni en gammal, icke fungerande vattenfelsbrytare? Investeringsbidraget kan nyttjas flera gånger.

Underhåll

Försäkringar är till för skador som man inte kunnat förutse och som uppkommer plötsligt. Skador orsakade av brister i underhållet går därmed inte på försäkringen. Dit tillhör skador orsakade av takläckage, bristande dränering, dålig ventilation och organiskt material i krypgrunden.

• Skapa rutiner för ert underhållsarbete och checklista för genomgång av byggnaderna.
• Ta hand om det löpande underhållet och byt ut rör och kopplingar som åldrats innan läckage uppstår.
• Se till att ha god ventilation för att undvika fukt.
• Kontrollera takbeklädnaden så den står emot regn och snö. Led bort vatten från huset genom att placera rännor under stuprör. Rensa hängrännor från löv och skräp.
• Rensa grunden från organiskt material.
• Töm utvändiga vattenutkastare och ta bort slang och snabbkoppling inför vintern.

Sju snabba

• Kontrollera att synliga rör, skarvar och anslutningar är hela samt att rörgenomföringar är täta.
• Ta en titt under diskbänken då och då och känn på vattenledningarna att de inte läcker.
• Kontrollera att skarvar i våtrumsbeklädnaden och fogar mellan kakel och klinker är hela och täta.
• Se till att anslutning mellan golvbrunnar och golvmatta är täta. Rengör golvbrunnen regelbundet.
•  Kontrollera att värmesystemet inte läcker. Ett synålsstort hål kan läcka nästan en liter i minuten.
•  Använd diskmaskinsavstängning och använd bara diskmaskinen när ni är på plats i bygdegården. Se också till att ha ett diskmaskinsunderlägg (cirka pris: 200:-) och en slangbrottsventil (cirka pris 300:-).

 

Lär dig mer

”Allt att tjäna på att förebygga vattenskada”
Ta del av skadefall från andra föreningsgårdar, lär dig mer om skyddskrav för full ersättning, vattenskada vs underhåll, vattenfelsbrytare mm. I webbutbildningen Säker föreningsgård tar du del av detta och mycket mer.