Bakgrundsbild

Investerings- och tillgänglighetsstöd från Boverket

Statligt bidrag till ombyggnad och tillgänglighetsåtgärder söks från Boverket.

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan ges för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och köp. Det kan också ges för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Ansökan görs på två olika blanketter, en för investeringsbidrag och en för tillgänglighetåtgärder.

För att få investeringsbidrag kräver Boverket att kommunen står för 30 procent medfinansieringen. Boverksstödet är 50 procent och ni lägger själva i föreningen 20 procent, antingen i egna medel eller i ideellt arbete. För tillgänglighetsanpassning utgår stöd till 100 procent, dock högt 200 000 kronor. Värdet av den ideellt arbetade tiden är 220 kronor per timme.

Vi rekommenderar våra medlemmar att sända ansökan via BR:s kansli för granskning. Ansökningsblanketten med kompletterande bilagor kan skickas digitalt i pdf-format med e-post till Bygdegårdarna Riksförbund senast 15 november, på info@bygdegardarna.se, som granskar och sänder vidare till Boverket. Den digitala ansökan behöver inte vara undertecknad. Däremot ska en undertecknad ansökningsblankett i original skickas med post till Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona.

Här kan du läsa mer om hur du gör ansökan på bästa sätt:

Läs mer på Boverkets hemsida:
www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/allmanna-samlingslokaler—investeringsbidrag

För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare fastighet och miljö

Göte Johansson

070-727 25 28

bygg@kontrollanten.com