Bakgrundsbild

Investerings- och tillgänglighetsstöd från Boverket

Statligt bidrag till ombyggnad och tillgänglighetsåtgärder söks från Boverket.

Obs!

Boverket inte kommer inte med några underlag för ansökan utan öppnar sin digitala ansökan under hösten och har tagit bort ansökningsblanketterna från sin hemsida. Boverket vill ha in samma underlag som tidigare men nu direkt i datorn. Kontakta BR:s verksamhetsutvecklare för fastighet och miljö, Ulph Lundgren (se kontaktuppgifter nedan), så får ni de gamla ansökningsblanketterna så att ni kan ta fram alla underlag och förbereda er inför höstens ansökan.

Vi fortsätter tillsvidare med de gamla mallarna så ni kan skicka er ansökan till BR när ni har satt ihop den. Ulph Lundgren stöttar er gärna under tiden om ni har några funderingar.


Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan ges för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och köp. Det kan också ges för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Ansökan görs på två olika blanketter, en för investeringsbidrag och en för tillgänglighetsåtgärder.

För att få investeringsbidrag kräver Boverket att kommunen står för 30 procent medfinansieringen. Boverksstödet är 50 procent och ni lägger själva i föreningen 20 procent, antingen i egna medel eller i ideellt arbete. För tillgänglighetsanpassning utgår stöd till 100 procent, dock högt 300 000 kronor. Värdet av den ideellt arbetade tiden är 220 kronor per timme.

Ansökan

Vi rekommenderar våra medlemmar att sända ansökan via BR:s kansli för granskning. Ansökningsblanketten med kompletterande bilagor skickas digitalt i pdf-format med e-post till Bygdegårdarna Riksförbund, senast 15 november på info@bygdegardarna.se, som granskar och sänder vidare till Boverket.

Läs om förändringarna i ”Förordning om statsbidrag till allmänna samlingslokaler” 2020

Här kan du läsa mer om hur du gör ansökan på bästa sätt:

Läs mer på Boverkets hemsida:
www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/allmanna-samlingslokaler—investeringsbidrag

Se vårt webbinarium om att söka investeringsstöd från Boverket:

För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare fastighet och miljö

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se