Bakgrundsbild

Investerings- och tillgänglighetsstöd från Boverket

Statligt bidrag till ombyggnad och tillgänglighetsåtgärder söks från Boverket senast den 1 december årligen.

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan ges för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och köp. Det kan också ges för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning.

För att få investeringsbidrag kräver Boverket att kommunen står för 30 procent medfinansieringen. Boverksstödet är 50 procent och ni lägger själva i föreningen 20 procent, antingen i egna medel eller i ideellt arbete. För tillgänglighetsanpassning utgår stöd till 100 procent, dock högt 300 000 kronor. Värdet av den ideellt arbetade tiden är 220 kronor per timme.

Stöd och råd i er ansökan

Kontakta BR:s verksamhetsutvecklare för fastighet och hållbarhet, Ulph Lundgren (se kontaktuppgifter nedan), för hjälp och stöd i ansökan.

Skicka er ansökan till BR när ni har börjat sätta ihop den. Ulph Lundgren stöttar er gärna under tiden om ni har några funderingar. När ni nått slutet i er digitala ansökan kan ni skriva ut en pdf-kopia  med länken Förhandsgranska ärendesammanfattning. Skriv ut en kopia på er ansökan så kan ni sedan maila den till ulph.lundgren@bygdegardarna.se så går vi igenom er ansökan innan den skickas in till Boverket.


Digital ansökan

Ansökan görs från och med 2022 via inloggning på Boverkets hemsida:

e-tjanster.bidrag.boverket.se/ (öppnas i ny flik)

Här är en manual för den digitala ansökan:

Innan ansökan skickas in

Läs mer på Boverkets hemsida:
www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/allmanna-samlingslokaler—investeringsbidrag (öppnas i ny flik)

För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare fastighet och försäkring

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se