Bakgrundsbild

Investerings- och tillgänglighetsstöd från Boverket

Statligt bidrag till ombyggnad och tillgänglighetsåtgärder söks från Boverket.

Obs! Ny information 2021 11 01

Boverket hinner inte öppna sin digitala ansökan under 2021. Istället finner du en ny blankett på boverkets hemsida  som du använder för årets ansökan.

ansokningsformular-allmanna-samlingslokaler-investeringsbidrag.pdf

Kontakta BR:s verksamhetsutvecklare för fastighet och miljö, Ulph Lundgren (se kontaktuppgifter nedan), för hjälp och stöd i ansökan.

Skicka er ansökan till BR när ni har satt ihop den, gärna före 15 november. Ulph Lundgren stöttar er gärna under tiden om ni har några funderingar.


Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan ges för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och köp. Det kan också ges för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning.

För att få investeringsbidrag kräver Boverket att kommunen står för 30 procent medfinansieringen. Boverksstödet är 50 procent och ni lägger själva i föreningen 20 procent, antingen i egna medel eller i ideellt arbete. För tillgänglighetsanpassning utgår stöd till 100 procent, dock högt 300 000 kronor. Värdet av den ideellt arbetade tiden är 220 kronor per timme.

Ansökan

Ansökan görs detta år via Boverkets nya mall

ansokningsformular-allmanna-samlingslokaler-investeringsbidrag.pdf

Läs om förändringarna i ”Förordning om statsbidrag till allmänna samlingslokaler” som gjordes 2020

Här kan du läsa mer om hur du gör ansökan på bästa sätt:

Läs mer på Boverkets hemsida:
www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/allmanna-samlingslokaler—investeringsbidrag

Se vårt webbinarium om att söka investeringsstöd från Boverket:

För mer information kontakta

Verksamhetsutvecklare fastighet och hållbarhet

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se