Bakgrundsbild

Att förebygga skador

Ta hjälp av försäkringskansliet, försäkringsansvarig i ert distrikt samt en rad handböcker och mallar.

Försäkringsansvarig

Distriktens försäkringsansvariga kan bistå er med tips på skadeförebyggande åtgärder. Namn och kontaktuppgifter till försäkringsansvarig hittar ni på ert distrikts sida (se ”Gå till distrikt” i det övre högra hörnet).

Försäkringsinformation i ert distrikt

Försäkringskansliet besöker gärna ert distrikt och informerar och tipsar om skadeförebyggande arbete. Kontakta er försäkringsansvarige för att anmäla intresse. Intresse från minst tio föreningar krävs för att ett föredrag i ert distrikt ska bli möjligt.

Material, handböcker och mallar

Det finns en mängd informationsmaterial, handböcker och mallar till er hjälp i det skadeförebyggande arbetet. Ladda ner materialet från försäkringsmaterialbanken eller kontakta försäkringskansliet för att få tryckta exemplar.

Systematiskt brandskyddsarbete

Föreningen ansvarar såsom fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och på så sätt förhindra och begränsa skador till följd av brand. Kontakta försäkringskansliet för tillgång till den digitala handboken: forsakring@bygdegardarna.se

Underhåll av bygdegården

Försäkringar gäller för skador som man inte kunde förutsett och som uppkommer plötsligt. Brister i underhållet är exempelvis inte en försäkringsskada. I förköpsinformationen samt villkoren framgår vilka skadehändelser som omfattas och vilka undantag som finns. Ta boken ”Kolla våra gårdar” till hjälp i ert underhållsarbete samt checklistan för årlig genomgång av bygdegården. Ladda ner checklistan från försäkringsmaterialbanken och beställ boken (100kr) från förbundskansliet info@bygdegardarna.se