Bakgrundsbild

Uthyrning av lokal

Tillfälliga lokalhyresgäster

De vanligaste hyresgästerna i bygdegården är tillfälliga hyresgäster som hyr delar eller hela bygdegården för möten, kalas eller tillfälliga evenemang.

Checklista inför tillfällig lokaluthyrning
 • Ta bokningsavgift
 • Gör alltid skriftliga hyresavtal
 • Lämna brand- och säkerhetsinformation
 • Ta depositionsavgift
 • Gör en förbesiktning
 • Kvittera in och ut nycklarna
 • Gör efterbesiktning
 • Återlämna depositionsavgiften

Läs om brandskydd på MSB:s hemsida:
www.msb.se/sv/publikationer/brandskydd-vid-tillfallig-uthyrning-av-samlingslokaler2 (öppnas i ny flik)

Fasta lokalhyresgäster (EJ bostad)

Många föreningar har också fasta hyresgäster som hyr för till exempel förskola, föreningsverksamhet, hemtjänst o.s.v. Dessa hyresgäster brukar vanligtvis hyra en del av bygdegården för en längre tid.

Checklista inför lokaluthyrning till fasta hyresgäster
 • Gör alltid skriftliga hyresavtal
 • Lämna brand- och  säkerhetsinformation
 • Gör en förbesiktning
 • Kvittera in och ut nycklarna
 • Gör avflyttningsbesiktning
 • Återlämna depositionsavgiften

Ladda ner hyresavtal, annan information och tips inför uthyrning:

Materialbanken – Uthyrning

Kontakt

Verksamhetsutvecklare fastighet och försäkring

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se