Bakgrundsbild

Bidrag och rabatter

Även med ett bra försäkringsskydd för skador med sig omkostnader och tidsödande merarbete. Skydda era byggnader och föremål genom att aktivt förebygga skador.

Gällande rabatter

Rabatter och bidrag:

Säkerhetsrabatt

Säkerhetsrabatten ger möjlighet till maximalt 30% rabatt på försäkringspremien. Rabatt lämnas på skadeförebyggande och säkerhetshöjande åtgärder såsom inbrotts- och brandlarm, elektronisk huvudvattenavstängare, skydd under diskmaskin och slangavbrottsventil, EIO-eltest, jordfelsbrytare och överspänningsskydd. Meddela försäkringskansliet era vidtagna åtgärder före 31/10 för rabatt på nästa års premie.

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan den förening få som installerar brand-, inbrottslarm eller vattenfelsbrytare. Ni betalar fakturan för åtgärden själva och skickar sedan, senast nästkommande år, in en kopia samt kontonummer till försäkringskansliet som betalar ut bidraget på 50% upp till 10 000 kr per åtgärd. Skulle ni ändå drabbas av en skada får ni i vissa fall också lägre självrisk.