Bakgrundsbild

Skydda bygdegården i sommar

Vilka är riskerna i sommartid? Vad gäller för sommaranställda, åkgräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, badplatser, höbalsvagnar och stövelkastartävlingar? Försäkringskansliet tipsar.

130 fyllda badkar

Att förebygga vattenskador är att ta ansvar för miljön och klimatet såväl som föreningens ekonomi. En droppande vattenkran blir på bara ett dygn cirka 55 liter vatten. På ett år blir det upp emot 20 kubikmeter vatten eller motsvarande 130 fyllda badkar. En vattenskada kan på kort tid släppa ut stora vattenmängder. Onödigt slöseri med våra vattenresurser och förödande i perioder med torka och låga vattennivåer. En vattenskada förstör också egendom och byggnader som måste ersättas med nya medan verksamheten blir begränsad. Lösningen? Investera i en vattenfelsbrytare.

Fest eller aktivitetsdag?

Är det ni själva som är arrangörer så är alla besökare olycksfallsförsäkrade, det gäller dock inte när bygdegården är uthyrd och någon annan är arrangör. Klargör eventuella risker och förebygg efter bästa förmåga.

Ny på jobbet

Ideella är automatiskt olycksfallsförsäkrade, för anställda måste en separat olycksfallsförsäkring tecknas. Anställda som arbetar upp till 16 timmar i veckan kan tilläggsförsäkras genom Bygdegårdsförsäkringen. För arbete mer än 16 timmar i veckan tecknas försäkring med annat bolag.

Åkgräsklippare, båtar och körkort

Vid olyckor i samband med trafikförsäkringspliktiga fordon, såsom traktorer och personbilar, träder trafikförsäkringen in. Ska barnen åka höbalsvagn, ta reda på vilka säkerhetskrav som ställs från polisens håll. Trafikförsäkringsplikten gäller också alla åkgräsklippare som har en anordning bak där man kan koppla till en släpkärra samt åkgräsklippare som väger mer än 2 000 kg. Egendom som står löst på tomten och inte är inlåst i en byggnad omfattas inte av inbrottsförsäkringen. Båtar och robotgräsklippare kan dock tilläggsförsäkras.

Avtala om självrisken

Att skriva hyresavtal är viktigt för att skydda föreningen mot oförutsedda utgifter. Vi har tagit fram mallar som är enkla att använda och anpassa till er förening. Skriv hyresavtal, ta depositionsavgift, säkerställ att hyresgästen har hemförsäkring och avtala om självrisken vid skadegörelse.

Anlagd brand

Anlagda bränder beror ibland på att ett allt för lockande tillfälle har getts gärningspersonen: En perfekt stor sten nedanför ett fönster, brännbart material, lättantändliga vätskor och tändstickor tillgängliga i eller utanför föreningsgården, en dörr som glömt låsas, uthus med undermåliga lås, soptunnor under entrétak eller containrar utan lås. Att städa upp på gården, förankra utemöbler, se över placering av sopkärl, anslagstavlor och dylikt samt sätta ordentliga lås på uthus och containrar är en bra början.

Grillförbud?

Placera grillen stadigt och långt ifrån brännbart material såsom husvägg, plank och vegetation. Ha vattenslang, hink med vatten, pulversläckare eller brandfilt i närheten så att ni kan släcka vid behov. Lämna aldrig en tänd grill utan bevakning. Den som tänder grillen har ansvaret för säkerheten. Använder ni tändvätska, se till att vätskan har sugits upp av kolen innan grillen tänds. Kontrollera om det finns  eldningsförbud på er ort och hur brandriskprognosen ser ut.

Koll på penslarna

En ideell förening har samma ansvar för arbetsmiljön som en ”vanlig” arbetsgivare gentemot eventuella anställda. Iaktta största försiktighet vid takarbeten och andra riskfyllda sysslor. För arbete med röj- eller motorsåg bör körkort innehas. Heta arbeten bör enbart utföras av dem med intyg för detta. Tänk också på risken för självantändning vid och efter målning med exempelvis linolja.

Bad-, utegym och lekplatser

Ansvarar ni för en bad- eller lekplats är det viktigt med regelbunden tillsyn över denna. Är bryggan i fullgott skick? Håll uppsikt över om någon orsakat fara, såsom glassplitter eller pålar i vattnet. För gärna loggbok över tillsynstillfällena. Får ni ett skadeståndsanspråk riktat mot er finns ansvarsförsäkringen tillhands.

Lär dig mer om att skydda människor i bygdegården – Gå webbutbildningen Säker föreningsgård

Efter genomförd utbildning samt inskickat intyg belönas föreningen med en självriskcheck värde 10 500 kr (2023) samt en engångsrabatt på 20% av försäkringspremien.

Läs mer och anmäl er på sakerforeningsgard.se