Bakgrundsbild

Kök i bygdegården

I bygdegården är köket centralt, liksom maten vi äter. Att mötas för en stund eller för en kväll innebär ofta att vi gör det kring något ätbart.

Ett väl fungerande kök, godkänt för livsmedelshantering, är en otrolig tillgång för bygdegårdens medlemmar. Men att komma dithän – att renovera och att bygga om – innebär också mycket arbete och stora investeringar. Den här studiehandledningen, framtagen i samarbete med SV, är tänkt att vara en färdplan och stöd i just den processen.