Bakgrundsbild

Anlagd brand

Anlagd brand ligger bakom åtminstone en fjärdedel, enligt vissa källor upp till 40%, av alla bränder årligen. Här följer därför råd kring att förebygga anlagd brand och minska omfattningen om ni ändå drabbas.

Anlagd brand är ett allvarligt brott som kostar samhället över en miljard kronor per år. Totalt anläggs över 10 000 bränder i Sverige årligen. (Med reservation för ej dagsfärsk statistik, källa: anlagdbrand.se)

Skydda människor

Har ni fasta boende hyresgäster eller övernattande i föreningsgården står det vid en anlagd brand människoliv på spel. Vid önskemål om tillfällig övernattning måste räddningstjänsten tillfrågas och ge sin tillåtelse. Räddningstjänsten vill också veta när det finns övernattande i föreningsgården så att de vid ett larm vet om att det finns människor att rädda. Kontrollera brandvarnare, se över utrymningsvägar (och motionera jordfelsbrytare) före varje uthyrning eller regelbundet om ni har fasta hyresgäster. Ta del av fler värdefulla tips i den kostnadsfria Handboken för systematiskt brandskyddsarbete. (Beställs på forsakring@bygdegardarna.se)

Dörrar, lås och ordning och reda

Anlagda bränder beror ibland på att ett allt för lockande tillfälle har getts gärningspersonen. En perfekt stor sten nedanför ett fönster. Oreglade fönster bjuder på en enkel utmaning. Brännbart material, lättantändliga vätskor och tändstickor tillgängliga i eller utanför föreningsgården. En dörr som glömt låsas… Fönster i anslutning till entrédörr, bristfälliga lås eller omslutningsytor och brevinkast kan utgöra risk för anlagd brand eller inbrott. Lås på och förvaring i uthus är lika viktigt och kan i många fall vara mer bristfällig än i huvudbyggnaden. Förvara bränsle till maskiner och gräsklippare säkert och bakom ytterligare lås. En övertänd brand i ett uthus kan sprida sig till huvudbyggnaden, särskilt om vinden ligger på åt fel håll.

Städad gård

Vanliga tändkällor är material som papper, trä och löv, lådor, möbler, containrar och mindre fordon. Brännbara vätskor som kastas in genom krossade fönster är också vanliga tändkällor. Förvara inte brännbart material utanför byggnaderna. Inte heller verktyg och andra lösa, tunga föremål som kan kastas in genom fönster.

Lås på containrar och sopkärl

Sätt lås på containrar och sopkärl. Om containern är öppen ska den stå minst sex meter från ytterväggen. Sopkärl och bänkar med flera som är lätt flyttbara bör kedjas fast eller förankras.

Upplyst gård

En upplyst gård minskar möjligheten för gärningspersonen att verka i det dolda. Sensorstyrd belysning är en möjlighet. Röjning av skymmande växtlighet kan också minska möjligheten att verka ostört.

Tillsyn

Även om ni tillsett allt ovan kan vikten av regelbunden tillsyn inte nog betonas. Inbrott eller annan skadegörelse som inte upptäcks och åtgärdas bjuder in andra förbipasserande gärningspersoner att ta vid. Tillsyn varje vecka året om är att rekommendera.

Inbrotts- och/eller brandlarm

Inbrotts- och brandlarm ökar chansen att tidigt upptäcka och släcka branden – innan huset blir övertänt. Larm som larmar direkt till larmcentral förkortar reaktionstiden och är förstås allra bäst. På marknaden finns också många larm som larmar till funktionärers mobiltelefoner.

Nyttja det investeringsbidrag ni kan få från Bygdegårdsförsäkringen. Inhandla brand- och inbrottslarm och få 50 % av kostnaden tillbaka, upp till 10 000 kr per larmtyp. Ni kan alltså få upp till 10 000 kr för brandlarmet och ytterligare upp till 10 000 kr för inbrottslarmet. Därefter får ni också årligen 5-20% rabatt på försäkringspremien för de hus och den lösegendom som är skyddat av larmet. Ytterligare en fördel innebär den självriskreduktion ni får om ni ändå drabbas av brand eller inbrott. Larm som är påkopplat och går till larmcentral ger er slopad självrisk. Larm som är påkopplat och tjuter lokalt eller går till funktionär ger er halv självrisk (5 200 kr. Ordinarie självrisk är 10 500 kr, 2023).

Kameraövervakning

Möjligheten att kameraövervaka är sedan maj 2018 större då tillstånd inte längre behöver sökas. Föreningen behöver dock göra viktiga intresseavväganden samt uppfylla reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) respektive brottsdatalagen. Läs mer på datainspektionen.se.

Dokumentation

Skulle ni ändå drabbas av anlagd brand, annan brand, inbrott eller vattenskada är det viktigt att ha dokumentation över era byggnader och föremål i säkert förvar. Fota och för register över era byggnader och era mest värdefulla föremål. Upprätta i minst två exemplar och förvara ett exemplar i på annan plats, exempelvis hemma hos funktionär, eller digitalt i ”molnet”. Dokumentation som förvaras i föreningsgården bör förvaras i ett låst brandskåp. Kanske kan också era mest värdefulla föremål förvaras i brandskåp när föreningsgården är stängd.

Är ni korrekt försäkrade?

När såg ni senast över vad föreningen har försäkrat? Styrelsen ansvarar för att hålla föreningen korrekt försäkrad. När försäkringsfaktura och försäkringsspecifikation skickas ut i december bör hela styrelsen kritiskt granska uppgifterna över vad ni har försäkrat. Saknas något? Är ni över- eller underförsäkrade? Låt försäkring och underhåll vara en stående punkt på styrelsemötets agenda.

Kontakta försäkringskansliet

Vänd er till försäkringskansliet för att anmäla skada, få information, beställa material, uppdatera ert skydd eller med övriga frågor. Du kommer i kontakt med försäkringskansliet vardagar kl. 8.30-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00).

Telefonnummer: 0200-22 99 99
E-post: forsakring@bygdegardarna.se