Det här är en juridisk person

Företag, föreningar och stiftelser av olika typer räknas som juridiska personer till skillnad från människor som är fysiska personer. Juridiska personer har egen rättskapacitet, det vill säga kan äga saker (exempelvis hus och fastigheter) och ingå alla typer av avtal.

En ideell förening bildas genom ett konstituerande möte där man antar stadgar och väljer företrädare (styrelse). Därefter kan föreningen anses vara en juridisk person med egen rättskapacitet. Ideella föreningar behöver inte registreras någonstans och behöver inte ha ett organisationsnummer.

Medlemsförsäkring

Bygdegårdsförsäkringen gäller endast för föreningar och stiftelser som är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund. Om en förening har underorganisationer som är egna juridiska personer behöver underorganisationen ha en egen försäkring. En sammanslutning av flera föreningar som driver egen verksamhet, äger byggnader eller lösegendom är en egen juridisk person och behöver ha en egen försäkring. Även om alla de ingående föreningarna har försäkring så gäller inte deras försäkringar för sammanslutningen eftersom den är en egen juridisk person.

Ägaren tecknar försäkring

Det normala är att den som äger något är den som tecknar försäkring för egendomen vare sig det gäller en byggnad eller lösegendom. Det är ägaren som har ett intresse att försäkra. Om föreningen inte äger, utan hyr eller har nyttjanderätt på sina byggnader kan det i vissa fall vara inskrivet i avtalet att föreningen ska hålla byggnaderna försäkrade. I dessa fall är det möjligt för föreningen att teckna försäkring för byggnaderna, man anser då att de har ett försäkrat intresse.

Detsamma gäller om man har lösegendom som man hyr, lånar eller leasar. Föreningen kan räkna in detta i sin lösegendom om det finns ett avtal med ägaren där föreningen tar på sig försäkringsansvaret.

Sammanfattningsvis:
En juridisk person = ett medlemskap = en försäkring
Är ni korrekt försäkrade?

När såg ni senast över vad föreningen har försäkrat? Styrelsen ansvarar för att hålla föreningen korrekt försäkrad. När försäkringsfaktura och försäkringsspecifikation skickas ut i december bör hela styrelsen kritiskt granska uppgifterna över vad ni har försäkrat. Saknas något? Är ni över- eller underförsäkrade? Låt försäkring och underhåll vara en stående punkt på styrelsemötets agenda.

Kontakta försäkringskansliet

Vänd er till försäkringskansliet för att anmäla skada, få information, beställa material, uppdatera ert skydd eller med övriga frågor. Du kommer i kontakt med försäkringskansliet vardagar kl. 8.30-16.00 (lunchstängt 12.00-13.00).

Telefonnummer: 0200-22 99 99
E-post: forsakring@bygdegardarna.se