Bakgrundsbild

Tillgänglighet

Vårt arbete med tillgänglighet ska utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och svensk funktionshinderpolitik. (ur BR:s Tillgänglighetspolicy)

Som stöd för att förverkliga målet om allas rätt att vistas i bygdegårdarna finns information från Boverket och Myndigheten för Delaktighet:

Boverket- enkelt avhjälpt i lokaler

Tillgängliga lokaler – Myndigheten För Delaktighet MFD

Checklista för tillgänglighet

Vi har tagit fram en checklista bygdegårdar kan använda för att se till att lokalerna är tillgängliga för alla:

Bygdegårdarnas Riksförbunds Tillgänglighetspolicy: