Bakgrundsbild

Tillgänglighet

”Vårt arbete med tillgänglighet ska utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och svensk funktionshinderpolitik.” (ur BR:s Tillgänglighetspolicy)

Som stöd för att förverkliga målet om allas rätt att vistas i bygdegårdarna finns information från Boverket och Myndigheten för delaktighet:

Enkelt avhjälpt i lokaler

Tillgängliga lokaler

Checklista för tillgänglighet

Vi har tagit fram en checklista bygdegårdar kan använda för att se till att lokalerna är tillgängliga för alla:

Bygdegårdarnas Riksförbunds Tillgänglighetspolicy:
Kontaktperson

Verksamhetsutvecklare fastighet och miljö

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se