Bakgrundsbild

Tillgänglighet

”Vårt arbete med tillgänglighet ska utgå från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och svensk funktionshinderpolitik.” (ur BR:s Tillgänglighetspolicy)

Som stöd för att förverkliga målet om allas rätt att vistas i bygdegårdarna finns information från Boverket och Myndigheten för delaktighet:

Enkelt avhjälpt i lokaler

Tillgängliga lokaler

Checklista för tillgänglighet

Vi har tagit fram en checklista bygdegårdar kan använda för att se till att lokalerna är tillgängliga för alla:

Bygdegårdarnas Riksförbunds Tillgänglighetspolicy:
Webbinarium om tillgänglighet för bygdegårdar

Med Lars-Göran Wadén, Livet rullar, som har arbetat med tillgänglighetsfrågor sedan 2007. Han bjuder på en inspirerande föreläsning där du får mängder med tips och verktyg för att arbeta rätt. Både för att få fler medlemmar i bygdegårdsföreningen och få fler att vilja hyra/använda lokalerna.

Kontaktperson

Verksamhetsutvecklare fastighet och hållbarhet

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se