Bakgrundsbild

Utemiljö

Utemiljön är en stor del av det första intrycket av en bygdegård och därför är det viktigt att tänka på att den är välkomnande, inbjudande och lättnavigerad.

Gör en  funktionsskiss över bygdegården utemiljö som kan användas som utgångspunkt för hur utemiljön kan förbättras.

En sådan kan till exempel ta upp:

  • hur bygdegården används,
  • vilka funktioner man vill att utemiljön ska fylla,
  • vad man har retat sig på och som inte fungerar i dag,
  • hur man kan indela ytan för trafik, förråd, olika uppställningar, sittplatser och uteaktiviteter,
  • önskemål om nya verksamheter och hur de skulle påverka utemiljön,
  • hur man kan ”synliggöra” bygdegården och göra den mer välkomnande för besökare.
Investera i  utemiljön

Har ni koll på att er utemiljö är en viktig mötesplats som kan bidra till folkhälsa? Utegym, lekplats, kulturträdgård eller gemenskapsytor – alla kan de bidra till att fler åldrar samlas kring bygdegården. Stöd för att utveckla dessa kan sökas genom exempelvis Leader eller Arvsfonden.

jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/det-har-ar-lokalt-ledd-utveckling-genom-leader (öppnas i ett nytt fönster)

www.arvsfonden.se/ (öppnas i ett nytt fönster)

Kontaktperson

Verksamhetsutvecklare fastighet och försäkring

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se