Bakgrundsbild

10 tips inför vintern

Förbered bygdegården inför höststormar, köldknäppar och massiva snöfall. Få koll på läget och minska risken för skador som leder till tidsödande merarbete och kostsamma självrisker.

1. Stormar och åska

Stormskador är en reell risk som väntas bli allt vanligare i takt med att vårt klimat och väder förändras. Låt en expert besiktiga höga träd så att ni vet att de klarar en storm. Ta ned gamla murkna träd. Anlita expert med ansvarsförsäkring. Se också över ert tak så att inga takpannor eller plåtar är lösa.

Att åska kan orsaka brand och strömavbrott vet de flesta men de vanligaste skadorna vid åsknedslag sker via el-, tele- och signalledningar och skadar på så sätt elektroniken. Direktträff i byggnad är ovanligt. Eftersom vi får in mer och mer elektronik i våra verksamheter ökar antalet skador i snabb takt. Minska risken för åskskador genom att installera ett överspänningsskydd. Cirka pris inklusive installation: 3 000-5 000 :-

2. Skadedjur

Förebygg att råttor och möss söker skydd hos er i vinter. Städa upp i trädgården inför höst och vinter och håll husets grund fri från högt gräs, buskar, sly, vedförvaring, förvaring av trädgårdsmöbler och liknande som får gnagarna att känna sig skyddade och trygga. Täta springor och håligheter samt ventiler, takfotsventilation, rörgenomföringar och avloppsbrunnar med metallnät. Se också till att kompost- och sopbehållare är hela och täta.

3. Vattensäkerhet

Försäkringar är till för skador som man inte kunnat förutse och som uppkommer plötsligt. Brister i underhållet är exempelvis inte en försäkringsskada. Dit tillhör skador orsakade av bland annat takläckage. Kontrollera er takbeklädnad så att den står emot regn och snö, besiktiga vinden och se om det finns tecken på fukt och mögel, rensa hängrännor från löv och skräp och led bort vatten från huset genom att placera rännor under stuprören.

Om lokalerna ska kallställas, stäng av och töm systemet på vatten både ute och inne. Häll glukol i toalettstolarna för att minimera risken för sönderfryst porslin. I flertalet fall har föreningar drabbats av frysskador trots att de själv anser sig ha tömt och kallställt bygdegården – så se till att det blir riktigt gjort och inte står och droppar.

4. Köldknäppar

Vintertid är frysskador mer regel än undantag. Vid köldknäppar riskerar vattenledningar att frysa sönder, håll därför alltid en underhållsvärme på 15 grader. Detta är också en säkerhetsföreskrift i er försäkring och drabbas ni av en vattenskada och ni ej hållit 15 graders underhållsvärme kan ersättningen minska. Kontrollera om rören ligger oskyddade eller i en yttervägg med dålig isolering. Tilläggsisolering och tätning av dörrar och fönster kan behövas. Även små åtgärder som att dra för gardiner och persienner hjälper till att hålla kvar värmen i huset.

Investera i ett temperaturlarm som varnar via sms till en eller flera funktionärer om det blir strömavbrott och om temperaturen sjunker i byggnaden – Cirkapris 700-1 000 kr. En vattenfelsbrytare begränsar effektivt mängden vatten som kan läcka ut vid läckage genom att strypa eller stänga av vattnet. Ca pris inkl installation: 10 000 kr. Med investeringsbidrag 5 000 kr.

Istappar

5. Halka, istappar och snötryck

Förbered er så ni vet vem som ansvarar för snöskottningen om det blir en snörik vinter. Förebygg förödande snöras genom att hålla efter taken. I fastighets­ägaransvaret åligger det er att förebygga snöras, avlägsna istappar och halkbekämpa. Under egna arrangemang samt under ideellt arbete gäller olycksfallasförsäkringen som ingår i Bygdegårdsförsäkringens grundförsäkring. Om någon skadar sig i eller utanför bygdegården under uthyrning eller när ni inte har egna arrangemang kan denne rikta skadeståndskrav mot föreningen. Då har ni användning av er ansvarsförsäkring men en självrisk på 5 200 kr (2023) gäller.

Undvik skador på byggnaderna genom att ta bort snö på taken. En kubikmeter snö kan väga alltifrån 30-400 kg beroende på om den packats eller dragit till sig fukt. Snön påfrestar takkonstruktionen vilket kan leda till att taket brister. Med 20 cm snö på taket blir också isoleringen så effektiv att värmen inifrån börjar smälta snön undertill som kan krypa in i skarvar runt anslutningar för ventila­tion, skorsten eller takkupor och orsaka vattenskador.

6. El-systemet

El-systemet med lampor och lysrör är en stor brandrisk. Inför vintern är det utmärkt att göra en egen besiktning av el-systemet med hjälp av checklistan ”Egenkontroll av elanläggningen”. Då kan ni upptäcka trasiga sladdar, farliga grenuttag, blinkande eller utbrända lysrör mm. Passa också på att motionera jordfelsbrytaren genom att trycka på testknappen – detta ska göras två gånger per år. En annan viktig skadeförebyggande åtgärd är att dammsuga och städa bakom och på kylar och frysar, tvättmaskiner, luftvärmepumpar och andra maskiner.

Kvinna som håller tomtebloss

7. Systematiskt brandskyddsarbete

Står adventsmys med levande ljus och eldning i öppna spisen på schemat? Eldning i bakugn? Se till att ha fungerande brandsläckningsutrustning nära tillhands och att tömma askan i brandsäkra kärl på ett brandsäkert golv. Tänk också på att inte elda för hårt och för snabbt. En kall skorsten kan då spricka och byggnaden ta eld. Använd gärna en rökgastermometer som mäter temperaturen inne i skorstenen. Har ni plankgolv? Skydda er mot gnistloppor!

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat och handlar om att rädda både liv, föremål och byggnader. Ta hjälp av vår kostnadsfria handbok som är särskilt framtagen till föreningar. Kontakta försäkringskansliet för att få tillgång till denna.

8. Regelbunden tillsyn

Regelbunden tillsyn är A och O, särskilt vintertid. Tänk på att tillsyn efter en storm eller köldknäpp är lika viktig som under. Det är först när det tinar man märker om något fryst sönder. Inbrott och skadegörelse kan också få förvärrade konsekvenser av väder och vind om de inte upptäcks snart inpå. Många gånger kommer ett inbrott inte ensamt utan leder till ännu ett eller flera. Och för varje enskilt inbrott är självrisken 10 500 kr. Genom regelbunden tillsyn upptäcker ni inbrottet tidigare och kan vidta åtgärder.

9. Inbrottsskydd

Det går mot vinter och mörkret lägger sig över vårt land. Många gånger är det tillfället som gör tjuven. Se till att det inte finns verktyg, stegar, tegelstenar och andra lösa föremål utanför bygganden som underlättar inbrott och installera rörelsestyrd belysning som gör det svårare att smyga obemärkt förbi. Installera gärna i ett inbrottslarm – det avskräcker och ger er 5-10 % rabatt på försäkringspremien. Märk-DNA tillsammans med skyltar om detta avskräcker med. Se över inbrottsskyddet och läs på om skyddsklass 1 – uppfyller ni inte skyddsklass 1 så riskerar ni att få sänkt ersättning efter ett inbrott.

10. Uppställning av fordon

Vinterförvaring och uppställning av fordon såsom bilar, husbilar, husvagnar, båtar och motorcyklar blir allt vanligare. Förvaring av gasol regleras av lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och batterier behöver också förvaras på ett säkert sätt. Säkerställ att brännbart material i närheten inte kan antändas. Här kan du läsa mer om vad som gäller för gasol, batterier mm >>

 

Fler tips gällande att förebygga brand, vattenskador, inbrott, olycksfall mm finns att få kostnadsfritt genom utbildningen Säker föreningsgård. Läs mer om den här >>

Kostnadsfritt material finns också direkt att ladda ner från materialbanken >>