Bakgrundsbild

Livsmedelshantering

Riktlinjerna vänder sig till alla som är verksamma inom samlingslokalföreningar och gör det lättare att uppfylla lagstiftningens krav.

Branschriktlinjerna togs fram 2014 i ett samarbete mellan BR, Folkets Hus och Parker, Sveriges Hembygdsförbund samt Våra Gårdar och uppdaterades under våren 2018.  Nytt 2018 är ett avsnitt om rutiner för att informera om ingredienser som kan orsaka allergi (avsnitt 4.3). Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Riktlinjerna ger bygdegårdar som vill servera mat råd om hur man kan leva upp till lagkraven, men är också ett stöd för kontrollpersonalen från Livsmedelsverket.