Bakgrundsbild

Valberedning

Valberedningen förbereder valen till föreningens årsmöte. Det är ett ansvar som kräver noggrant förarbete och som har avgörande betydelse för föreningens framtid.

Valberedningen är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha i en förening. En valberedning förbereder valen till föreningens årsmöte. Det är ett ansvar som kräver noggrant förarbete och som har avgörande betydelse för föreningens framtid.

Vilka val som ska göras står i föreningens stadgar, det går också att hitta i tidigare årsmötesprotokoll. Valberedningen föreslår till årsmötet och medlemmarna på årsmötet beslutar.

Här hittar du alla dokument i materialbanken som hjälper dig som valberedare att utföra ditt uppdrag  >>


Vanliga frågor kring valberedning

Har valberedningen rätt att delta i styrelsens möten?
Styrelsen har rätt att bjuda in valberedningen att delta under ett eller flera styrelsemöten. Valberedningen har däremot inte rätt att delta i styrelsens möten men kan tillfråga styrelsen om att få delta. För att valberedningen ska skaffa sig kunskap om hur arbetet går och vilka kompetenser som behövs kan möjligheten att delta på styrelsemötena vara en viktig del i valberedningens arbete.

Styrelsen består av ledamöter som vill sitta kvar, men valberedningen anser att några bör bytas ut. Hur ska valberedningen ställa sig till det?
Valberedningens uppdrag lyder under medlemmarna och årsmötet, inte styrelsen. Valberedningen har därför ett uppdrag att bedöma och lyssna av vilka kandidater som ska utgöra det förslag som medlemmarna bör ta ställning till. Om valberedningen bedömer att det finns mer lämpliga kandidater att föreslå kan valberedningen göra det till årsmötet. Valberedningen kan på årsmötet presentera varför just det förslaget lagts fram. Det är sedan upp till medlemmarna om förslaget röstas igenom.

Kan valberedningen väljas in i styrelsen?
Valberedningen kan inte i sitt förslag av val till styrelse föreslå någon i valberedningen. Men valberedningens ledamöter är valbara och kan föreslås av medlemmar på årsmötet till styrelseledamöter.

När bör valberedningen presentera sitt förslag till styrelse?
Följ i första hand det som står i stadgarna, därefter föreningspraxis. Har föreningen varken tydlighet i stadgar eller praxis utgå då från god föreningssed. Förslaget kan presenteras av valberedningens ordförande vid val av styrelseledamöter på årsmötet. Det finns även föreningar vars praxis är att presentera förslaget innan årsmötet via hemsida eller i kallelse till årsmötet.


Andra tips och mer information: