Bakgrundsbild

Utmärkelser

Det är viktigt att uppmärksamma personer som har gjort en bra insats i föreningen, till exempel genom ett diplom eller nominering till en silvernål.

En föreningen kan beställa ett diplom för att uppmärksamma en person som har gjort insatser för föreningen eller nominera en person till en silvernål som delas ut av bygdegårdsdistrikten.

Diplom – medlem
  1. Föreningsstyrelsen kan utdela utmärkelse i form av diplom till person som under en lång tidsperiod arbetat i bygdegårdsrörelsen eller på annat sätt utvecklat den lokala föreningen.
  2. Förbundet tillhandahåller diplom till ett pris som förbundet fastställer. Rekvisition kan endast ske av föreningsstyrelsen. (diplomet beställs i webbshopen)
  3. Utdelning sker vid föreningens ordinarie årsmöte eller vid annat högtidligt tillfälle.

Silvernål – distrikt
  1. Bygdegårdarnas Riksförbunds silvernål utdelas som förtjänsttecken till person som genom sitt arbete inom organisationen på ett särskilt sätt gagnat bygdegårdsrörelsen.
  2. Förslag om utdelande av silvernål väcks inom distriktsstyrelsen eller föreningsstyrelse. Framställning från föreningsstyrelse insändes till distriktet senast inom den tid som meddelas av distriktsstyrelsen med skrivelse om namn samt en kortfattad motivering.
  3. Riksförbundet tillhandahåller silvernålen till ett av förbundsstyrelsen fastställt pris. Rekvisition kan endast ske av distriktsstyrelsen.
  4. Distriktsstyrelsen fattar beslut om vilka som skall tilldelas silvernål. Utdelandet skall ske vid ordinarie distriktsstämma.

Kontakta ert distrikt för att få veta hur ni går tillväga.