Bakgrundsbild

Årsrapportering

Alla föreningar ska varje år göra en årsrapportering digitalt för att riksförbundet ska kunna få ut värdefull statistik om er verksamhet samt få korrekta kontaktuppgifter till era valda funktionärer.

Vi behöver uppgifter bland annat för att:

 • få korrekta uppgifter till Hitta bygdegård på riksförbundets hemsida, vilket ökar uthyrningsmöjligheterna.
 • kunna företräda och utöva påverkansarbete lokalt, regionalt och nationellt, bland annat för att förbättra förutsättningarna för ökade offentliga ekonomiska bidrag till föreningar, distrikt och förbund.
 • kunna erbjuda utbildningar, webbinarier utifrån reella behov.
 • marknadsföra bygdegårdarna och bygdegårdsrörelsen gentemot allmänheten.

När årsrapporteringen är genomförd gör vi på förbundskansliet en faktasammanställning. Underlaget påverkar förbundets arbete och prioriteringar.

Förbered årsrapporteringen under året
Några av uppgifterna kring verksamhet i årsrapporten bygger på sammanräkningar av det som har hänt löpande under året. För att underlätta har vi tagit fram ett underlag som ni kan fylla månadsvis. Excel-dokumentet summerar automatiskt uppgifterna och ni för sedan in siffrorna i årsrapporteringssystemet.

Arbetsunderlag för den aktuella årsrapporten
Här finns en sammanställning av de uppgifter som ska fyllas i i årsrapporteringen om ni vill förbereda er. Uppgifterna ska sedan fyllas i i årsrapporteringssystemet.

Årsrapportering – logga in

För att komma till inloggningen klicka på https://fms.bygdegardarna.se/fmi/webd/Bgr_rapport, välj förening i rutan för inloggning, fyll sedan i dina användaruppgifter samt föreningens medlemsnummer.

Skapa nytt lösenord:

 1. Gå in på inloggningssidan https://fms.bygdegardarna.se/fmi/webd/Bgr_rapport
 2. Klicka på knappen ”Glömt lösenord”.
 3. Fyll i din e-postadress i dialogrutan.
 4. Utan att stänga sidan du är inne på så öppnar du din e-postlåda och antecknar den engångskod du fått skickad till dig.
 5. Fyll i koden i dialogrutan du har på skärmen och tryck på skicka.
 6. Nu öppnar sig en ny dialogruta där du ska välja ditt lösenord. På översta raden skriver du in ditt önskade lösenord som måste innehålla minst 6 tecken, varav minst en stor bokstav (A-Z), en liten bokstav (a-z) samt en siffra (0–9). Detta lösenord kommer nu att gälla tills att du eventuellt vill ändra det igen.
 7. Bekräfta ditt lösenord på raden under och tryck på knappen bekräfta.
 8. Nu är du tillbaka på inloggningssidan till årsrapporteringen.
 9. Välj förening i översta fältet, skriv in din e-postadress i andra fältet, skriv in ditt nya lösenord i tredje fältet, och till sist ert medlemsnummer i sista fältet. Nu ska du vara inloggad!

Sista dag för årsrapportering är 15 mars varje år.

Grunduppgifter om föreningen och om funktionärer till exempel adressändringar ska uppdateras kontinuerligt under året om förändringar sker.

Årsrapportering ska ske digitalt. Om detta av någon anledning inte är möjligt kan ni kontakta förbundskansliet.

Administration och föreningsfrågor

Andreas Engström

070-440 18 86

andreas.engstrom@bygdegardarna.se