Bakgrundsbild

Beredskap – Bygdegården, ett nav vid kris

När en kris uppstår är lokalsamhället först att hantera den innan samhället tar vid. Hur väl ett samhälle har förmågan att hantera förutsedda och oförutsedda risker och kriser, anpassa sig och förebygga är en process som kräver förberedelser, strukturer och övning.

Förmågan stärks av möjligheten att underhålla de egenskaper som bidrar till resiliens (förmågan att stå emot och klara av en förändring). När krisberedskap planeras är det ofta den akuta krisen som får fokus. Erfarenheterna från bygdegårdar som har hjälpt till vid bränder, stormar, pandemier och flyktingmottagande visar på insatser som har bidragit förebyggande, under kris och vid ett efterarbete när samhället lämnar lokalsamhället och samhället ska återgå till en vardag. Bygdegården finns där i vardag och i kris.

Studiecirkel

Genom att bjuda in till ett antal kvällar i bygdegården och genomföra studiecirkeln Beredskap – Bygdegården, ett nav vid kris, kan ni stärka bygdens förmåga att klara av en kris. Det kan också bidra till att minska oro i en utmanande tid och stärka bygdegårdens roll och funktion som samlingspunkt i lokalsamhället.

Ta kontakt med ert lokala SV-kontor för stöd och hjälp: www.sv.se/avdelningar

När ni genomfört cirkeln har ni också skapat en beredskapsplan för er bygdegård med tydliga checklistor.

Läs mer om riksförbundets arbete med beredskap  >>

Se webbinariet där Björn Körlof berättar om sitt arbete kring kris, totalförsvar och bygdegårdsrörelsen och Sofia Ohlsson presenterar studiecirkeln: