Bakgrundsbild

Landsbygdsutveckling

Inom landsbygdsutveckling vill BR att
  • Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.
  • Bygdegårdsrörelsen samlar Sverige och att bygdegården samlar bygdens folk och verksamheter.
  • Bygdegården är den viktigaste lokala mötesplatsen för landsbygdens tillväxt, attraktionskraft och livskvalitet.
För mer information kontakta