Bakgrundsbild

Ungdomsorganisationer

Ungdomsverksamheten i en bygdegård kan drivas på många olika sätt; vanligast är att den drivs i bygdegårdsföreningens egen eller någon ungdomsorganisations regi. Det finns flera fördelar med att driva verksamheten i en ungdomsorganisations regi, till exempel som en Vi Unga-förening eller en 4H-klubb.

Ungdomar utvecklas då de själva får ta ansvar för och leda verksamheten. Dessutom erbjuder flera ungdomsorganisationer ekonomiskt stöd till verksamheten och delar med sig av tips och råd. Organisationen ordnar också olika arrangemang för ungdomar, till exempel utbildningar och läger.

Medlemsorganisationer

Fyra ungdomsorganisationer är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund. De kan alla vara ett stöd vid start av ungdomsverksamhet i en bygdegård. Välj organisation att ta kontakt med beroende på ungdomsverksamhetens inriktning och vilken organisation som är särskilt stark i den del av landet som din förening finns i.

4H logo

Vi Unga logo

Juf logo

Cuf logo

Fler ungdomsorganisationer att samarbeta med

Gå gärna in på LSU – Sveriges ungdomsorganisationers hemsida för att hitta fler ungdomsorganisationer.