Bakgrundsbild

Kulturbygdsturné

Bygdegårdarnas Riksförbunds unika kultursatsning med 24 yrkesverksamma kulturutövare i hela landet avslutades i juni 2023.

I skriften om Sveriges största Kulturbygdsturné kan du läsa om hela projektet, hur turnén bidrog till de nationella kulturpolitiska målen samt möta kulturutövarna i personliga texter om deras erfarenheter. Du möter även bygdegårdsdistrikt och föreningar och får arrangörstips.

  • Kulturbygdsturnén bestod av 24 yrkesverksamma kulturutövare – en i vart och ett av de 24 bygdegårdsdistrikt som organisationen är uppdelad i.
  • Kulturbygdsturnén finansierades genom återstartsbidrag till kulturen via ett bidrag beviljat av Statens kulturråd.
  • Projektet pågick från juni 2022 till juni 2023
Kulturbygdsturnén i siffror
  • 379 medverkande föreningar
  • 490 genomförda arrangemang (publika framträdanden och workshops)
  • 18 000 i publik varav 2700 under 26 år
  • Över 50 procents beläggning
  • 68 procent av de deltagande föreningarna brukar arrangera kultur
  • 98 procent av alla deltagande föreningar tänker/kan tänka sig arrangera mer kultur
  • 4,4 av 5 på frågan ”Hur gick arrangemanget?”
Kultutövarna på uppstartskonferensen i september 2022. Foto: Torsten Sundberg

15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 1 författare och 1 dansare var under perioden september 2022 till juni 2023 anställda av riksförbundet för att i sin hemregion (detsamma som bygdegårdsdistrikt) genomföra ett antal publika framträdanden och några workshops inom sitt kulturområde.

Kulturbygdsturnén gav hela landet rätt till kulturupplevelser – oavsett var du bor. Den gav tillfälle att utveckla sina egna skapande förmågor. Vi främjar ett kulturarv som utvecklas och skapar framtiden. Och särskilt uppmärksammades barns och ungas rätt till kultur. Helt enligt de nationella kulturpolitiska målen.

Kulturbygdsturnén – Bygdegårdarna samlar Sverige!

Illustration: Fabian Göransson | Logotyp: Christina Sandell

 

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se