Bakgrundsbild

Scenkonst

Teater, musik och dans

Utbudet av scenkonstproduktioner är väldigt stort och omfattar många olika scenkonstyttringar inom teater, musik och dans. Här ger vi lite olika tips och förslag på hur man kan hitta bland utbudet.

De som producerar scenkonst är antingen regionalt placerade, som till exempel länsteatern i ditt län, och har ett speciellt ansvar att serva sin region med ett utbud. Ibland spelar länsteater och länsmusik även i övriga delar av landet. Det finns också ett stort antal fria grupper som turnerar. Ett bra sätt att komma in kontakt med producenterna är att delta på någon av de många utbudsdagar som genomförs varje år, över hela landet.

På den här sidan har vi delat upp kontakterna under de olika rubrikerna teater, musik och dans, men en produktion kan ju innehålla alla konstformer, så det här är bara en grov uppdelning.

Längst ner på sidan hittar du också lite olika tips om vilket arrangörsstöd man kan hitta över landet — vad gäller till exempel ekonomi, marknadsföring och samarbeten.

Teater

Riksteatern — brukar beskrivas som Sveriges största teater. En ideell organisation som har över 40 000 enskilda medlemmar (du kan också blir medlem och får då kortet Scenpass, vilket ger rabatter på bland annat Riksteaterns föreställningar, men också hos flera samarbetspartners). Här hittar man ett stort utbud av både små och stora produktioner.

Riksteaterkonsulenter — finns i alla län och är en resurs och stor tillgång för att utveckla teatern inom länet. Här kan ni få tips och råd om utbud, ni kan söka stöd för att arrangera eller kanske gå på någon av de utbudsdagar eller utbildningar som de arrangerar.

Länsteatrarna — har ett regionalt uppdrag att förse sitt län med teater. Här görs det både små och stora produktioner. Ta kontakt och fråga vilket utbud som finns i ert län och vad dom kan erbjuda er.

Teatercentrum — organiserar en stor del av de fria teatergrupper som finns i Sverige. Här hittar du kontaktuppgifter till de olika grupperna.

Musik

Länsmusiken — finns över hela landet och arbetar i sin region med att utveckla musiken. Årligen produceras många olika typer av musikarrangemang.

Musikcentrum Öst , Musikcentrum Syd eller Musikcentrum Väst — Musikcentrum är frilansmusikernas egen organisation med musiker och grupper av alla slag.

Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD) — förbundet för svensk och invandrad folkmusik, världsmusik och folkdans. I RFoD är medlemmarna både enskilda och föreningar, amatörer och professionella.

Musikkonsulenter — inom musiken, likväl som i teatern, finns regionalt placerade konsulenter. Sök via Länsmusiken för att hitta er.

Dans

Danscentrum — branschorganisation för den samtida dansen. Här hittar du många spännande kontakter och här är deras webbaserade utbudskatalog.

Danskonsulenter — som arbetar för att stärka och vidareutveckla danskonsten regionalt, samt deras uppdrag formulerat, går att hitta här via hemsidan för Samarbetsrådet för regional dansutveckling.

Övrigt

Teaterföreningar finns över hela landet och är idag cirka 240 stycken. Föreningen har oftast stöd från bland annat kommunen för att arrangera teater och är en bra samarbetspartners — teaterföreningen ska arrangera (har koll på utbud och nätverk för marknadsföring) och bygdegården har en lokal (lokalkännedom och infrastruktur).

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) — ett av studieförbunden och det studieförbund som BR är ansluten till som medlemsorganisation. Ta kontakt med dom för att hitta samarbeten.

Scenrum – ett register över landets lokaler vilka är lämpliga för olika kulturarrangemang

Scendatabasen – sökbar information om den professionella scenkonsten i Sverige.

Svenska Teaterlänken – här hittar du länkar till svenska teatergrupper och mycket annat inom svensk teater.