Bakgrundsbild

Konst åt alla

En folkrörelsesatsning som gestaltat det offentliga rummet sedan 1977!

Konst åt alla är ett samarbete mellan Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar. Genom ett statligt anslag via Kulturrådet arrangerar vi inköpsutställningar och köper in samtida konst av yrkesverksamma konstnärer – konst som sedan deponeras till våra respektive medlemsföreningar.

Läs mer på: www.konståtalla.nu

Gilla Konst åt alla på Facebook

Verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se