Bakgrundsbild

Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en mötesplats dit människor kan vända sig vid större kriser i samhället. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram ”Handbok i kommunal krisberedskap” där bygdegårdar lyfts upp som möjliga trygghetspunkter i kris.

Kommunen kan samverka med föreningar i förberedande insatser, såsom upprättande av beredskapsplaner, övningar och utbildningar. Även efter en kris kan samlingslokaler bidra till samhället genom att vara en mötesplats för samtal och stöd.

Ta del av material på MSB:s hemsida:
www.msb.se/sv/publikationer/handbok-i-kommunal-krisberedskap–3.-sarskilda-funktioner-trygghetspunkter

Kontakta oss om du har frågor:

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare fastighet och försäkring

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se