Bakgrundsbild
  • Hem
  • Föreningsarbete

Föreningsarbete

Bygdegårdar drivs i huvudsak av ideella föreningar och varje förening är en egen juridisk person som ansvarar för sin egen verksamhet. Alla allmänna samlingslokalsföreningar som delar vår demokratiska värdegrund kan bli medlemmar i riksförbundet.

Över 240 000 personer är medlemmar i bygdegårdsföreningar runtom i landet. Medlemmarnas intresse för lokala aktiviteter och bygdens utveckling är grunden för föreningsarbetet.

Det finns 24 bygdegårdsdistrikt där bygdegårdsföreningarna ingår. Distrikten arbetar för föreningarna på ett regionalt plan och arrangerar utbildningar, träffar och kurser.

Organisationsutvecklare

Anna Öhman

070-440 89 42

anna.ohman@bygdegardarna.se

Administration och föreningsfrågor

Andreas Engström

070-440 18 86

andreas.engstrom@bygdegardarna.se